Archive for June 20, 2015

Vũ Quí Hạo Nhiên (BBC) Toàn bài này có thể tóm tắt trong một câu: Chửi tục là một quyền tự do ngôn luận cần được bảo vệ vì có khi những sự việc xảy ra mà cách duy nhất bộc lộ hết cảm xúc tức giận hay bực bội, là chửi tục.

� Xem thêm: Công Văn Chống Mất Dạy 3802.
(more…)