Archive for July 1, 2015

Hạ Trắng (Danlambao)Ngư dân bám biển, đảng bám bờ, lãnh đạo bám ghế – chủ trương lớn này luôn được tái khẳng định rất nhiều lần bằng các phát ngôn hoa mỹ tương tự như “cùng bơi với ngư dân” của ông Trương Tấn Sang vừa qua…

� Xem thêm: Sự Thật Những Suy Nghĩ Của Dân + Sáu tháng, Trung Quốc uy hiếp, tấn công 34 tàu cá Việt Nam.
(more…)