Archive for July 8, 2015

TS. Đoàn Xuân Lộc Gửi cho BBC từ Anh quốc – Với cuộc hội đàm với Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng ngày 7/7, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ được nhắc đến như là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản đầu tiên thăm Mỹ và được lãnh đạo nước này tiếp đón tại phòng Bầu Dục.

� Xem thêm: Học giả bình về chuyến đi Mỹ của TBT Trọng.
(more…)

Nguyễn Trọng Bình (Basam) theo Viet-studies – Trước hết phải nói thật là với tôi, chuyến công du của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sang Hoa Kỳ lần này không có gì “ghê gớm” lắm đến mức làm nhiều người phải “đao to búa lớn” trong nhận định.

� Xem thêm: Biểu tình trước Nhà Trắng phản đối TBT Nguyễn Phú Trọng + Hoa Kỳ và Việt Nam cam kết tăng cường các quan hệ song phương + Khi lãnh đạo nhìn đồng hồ.
(more…)