Archive for July 15, 2015

Hoàng Kim (BVN) – Nông dân chỉ còn mạng cùi và những lá cờ đỏ sao vàng bảo vệ đất của mình không bị thu hồi với giá đền bù rẻ mạt như ăn cướp. Giờ đây, cả cờ cả mạng bị nghiền dưới xích sắt, để chính quyền có đất đưa cho những thằng tư bản, những kẻ mà nông dân đã đem mạng ra chống lại dưới lời kêu gọi của những lá cờ này.

� Xem thêm: Người phụ nữ bị máy xúc cán: Tôi may mắn thoát chết + Dã man tột cùng! + Ngày tàn của Hollywood?
(more…)

Người Buôn GióĐại Vệ Chí Dị
(more…)

Người Buôn GióĐại Vệ Chí Dị
(more…)