Archive for July 27, 2015

Nguyễn Tường Thụy (Basam) theo Blog RFA – Ngày 25/7/2014, 140 bà con dân oan Dương Nội, cùng dân oan ở nhiều địa phương khác và anh chị em trong giới đấu tranh tại Hà Nội đã đến Trại Giam số 5 để đón chị Cấn Thị Thêu ra tù.

� Xem thêm: Cấn Thị Thêu – Người nữ anh hùng chống cường quyền cướp đất.
(more…)

Vì sao dân hèn?

Posted: July 27, 2015 in Uncategorized
Tags:

Bạch Cúc FB (VNTB) – Sáng nay nhìn thấy tấm ảnh này giăng đầy trang mạng, tôi cố gắng ép lòng mình phải dịu xuống để tập trung vào công việc nhưng không thể!…

� Xem thêm: Cái mặt Việt Nam! + Bỏ mặc sĩ diện quốc gia.
(more…)