Tội ác ở Việt Nam không thể dừng lại, vì sao?

Posted: August 6, 2015 in Uncategorized
Tags:

Bà Đầm Xòe – Tội ác giấu mặt, tội ác chường mặt ra; tội ác lông lá ở bàn tay xã hội đen đến tội ác từ chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của chính quyền đã không được ngăn chặn và còn đồng lõa dung dưỡng thì cái ác ở nước ta làm sao mà ngăn chặn được?

� Xem thêm: Người dân Việt Nam có hạnh phúc như đảng Cộng Sản nói?

1. Cái ác tràn lan không có điểm dừng

Ở Việt Nam hiện nay, mỗi năm đều đều có từ 10.00-11.000 người chết trên những con đường do tai nạn giao thông.

Mỗi năm có hàng trăm hec ta đất của nông dân bị cướp hoặc trưng thu rẻ mạt, đẩy hàng vạn nông dân vào bước đường đường cùng, không nhà cửa, không đất đai, sống vất vơ vất vưởng, kêu khổ, kêu oan luôn vang lên trên mọi néo đường, ngóc ngách của Tổ quốc.

Mỗi năm có cả trăm tù nhân bị chết bí ẩn ở trong các trai giam.

Mỗi năm có hàng chục người dân vộ tôi bị chết, bị thương tại đồn công an do bị sai nha công quyền tra tấn, đánh đập.

Mỗi năm lại có thêm hàng vạn người dân đói ăn, thiếu mặc; có hàng vạn trẻ em thất học.

Mồi năm đất nước lại lộ mặt ra hàng chục cán bộ đủ mọi cấp cỡ của đất tham ô, tham nhũng, lãng phí tiền của của đất nước hàng chục ngàn tỷ đồng.

Mỗi năm mỗi người dân lại oằn mình cõng them nợ công của đất nước.

Mỗi năm các tượng đài ( chủ yếu là tượng đài lãnh tụ cộng sản, đặc biệt là tượng đài ông Hồ) lại mọc thêm cũng với hàng ngàn tỷ đồng từ tiền thuế của dân.

Mỗi năm… Mỗi năm… quan lại cứ giầu có thêm, còn nhân dân thì con đường sống ngày càng thu hẹp, chìm dần trong cảnh tối tăm.

Và mỗi năm tiếng kêu gào đói khổ, lầm than, óan trời, chửi đảng, chính quyền của mọi tầng lớp nhân dân lại hòa giọng vang lên.

Chung quy lại, điều này phản ảnh lên một bức tranh xã hội thế nào và chính sách, chủ trương của đảng, nhà nước nhằm tới mục tiêu gì? Cái gì đang phát triển, cái gì đang bị triệt tiêu?

Chịu suy nghĩ và so sánh một tí, ta sẽ nhận ra, cái tốt, cái đẹp, cái lương thiện mà các nhà lý luận gọi là CHÂN- THIỆN – MỸ ở trên đất nước này đang bị triệt tiêu; cái ái, cái tham, mà giáo lý đạo Phật gọi là THAM – SÂN – SI đang phát triển một cách rực rỡ. Thực tế, cái ác cứ phát triển liên tục ở đất nước này, ngày sau lại rùng rợn hơn ngày trước, năm sau lại to lớn hơn năm trước. Cái ác được đất sống, được hà hơi tiếp sức, mạnh đến nỗi giường như không còn chỗ cho lương thiện trụ vững và phát triển. Cuộc thăm dò dư luận gần đây ghi nhận có 41 % công dân Việt Nam chấp nhận nói dối để được hưởng lợi là một biểu đồ chứng minh. Tuy nhiên, thực tế không chỉ có 41% mà phải lên tới 90% người chấp nhận nói dối để cầu lợi, chứ không thể là 41%.


Tội ác công khai nhân danh lãnh tụ vĩ đại Mao Trạch Đông

2. Nguyên nhân từ đâu mà các ác phát triển làn tràn và mãi như vậy?

Nó là từ chính quyền do những người cộng sản cầm quyền mà ra. Những người mang bản chất ác, luôn thủ ác, dung dưỡng cho cái ác.

– Đất nước do họ quản lý, điều hành, xây dựng… mỗi năm đều đều có hơn một vạn người chết do tai nạn giao thông gây ra mà họ không có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn, đó là tội ác và dung dưỡng cho tội ác.

– Nạn cướp đất của nông dân, đẩy hàng vạn người dân vào cuộc sống bần hàn mỗi năm mà chính quyền cứ tiếp tục thực hành là chính quyền đang thực hành tội ác và dung dưỡng cho tội ác.

– Mỗi năm có cả trăm tù nhân bị chết bí ẩn ở trong các trai giam mà không có cán bộ quản giáo nào bị xử lý về mặt pháp luật, đó là tội ác và chính quyền đang dung dưỡng cho tội ác.

– Mỗi năm có hàng chục người dân vộ tôi bị chết, bị thương tại đồn công an do bị sai nha công quyền tra tấn, đánh đập mà người đánh chết dân chỉ bị mức tù lãng sẹt, đa phần chỉ bị án treo, cao nhất chỉ 4 năm tù, đó là tội ác, là chính quyền trực tiếp làm điều ác và dung dưỡng cho tội ác.

– Mỗi năm lại có thêm hàng vạn người dân đói ăn, thiếu mặc; có hàng vạn trẻ em thất học, thế mà chính quyền thi nhau đem tiền thuế của dân đầu từ hàng trăm ngàn tỷ đồng, dựng tượng đài, xây miêu mạo, đó là chính quyền đã thực thi tội ác và dung dưỡng cho tội ác.

– Mỗi năm đất nước lại lộ mặt ra hàng chục cán bộ đủ mọi cấp cỡ của chính quyền tham ô, tham nhũng, lãng phí tiền của của đất nước hàng trăm ngàn tỷ đồng, bội chi cả ngàn tỷ đồng… tất cả đều đè lên lưng, lên cổ nhân dân gánh chịu, đó là chính quyền đã thực thi điều ác và dung dưỡng cho cái ác.

Mỗi năm… Mỗi năm… quan lại cứ giầu có thêm, ăn chơi trác táng, phung phí tiền của hơn lên, còn nhân dân thì cuộc sống ngày càng bước vô chốn đường cùng, tối tăm, tắc nghẹn, là chính quyền đang thực hành tội ác và dung dưỡng cho tội ác.

Tội ác giấu mặt, tội ác chường mặt ra; tội ác lông lá ở bàn tay xã hội đen đến tội ác từ chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của chính quyền đã không được ngăn chặn và còn đồng lõa dung dưỡng thì cái ác ở nước ta làm sao mà ngăn chặn được?


Tội ác công khai nhân danh lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh

3. Tại sao tội ác ở Việt Nam không ngăn chặn mà còn được dung dưỡng?

Tại vì đất nước chính quyền là do những người cộng sản quản lý, điều hành.

Tại sao Cộng sản cầm quyền không ngăn chặn được cái ác và còn dung dưỡng cho cái ác?

Bởi vì bản chất của chính quyền cộng sản là duy ác. Họ có chính quyền cũng từ chủ trương ác. Chính quyền của họ tồn tại cũng từ duy trì chủ trương, đường lối ác. Đó là truyền thống và lịch sử của những người cộng sản nói chung và cộng sản Việt Nam nói riêng.

Bởi vì cộng sản được sinh ra từ học thuyết bạo lực Mác – Lê nin. Họ lấy nguyên lý “đấu tranh là động lực thúc đấy xã hội phát triển”, để có chính quyền và xây dựng chính quyền. Biện pháp thay đổi xã hội của họ là bạo lực – “Bạo lực cách mạng”. Khi đã nắm được chính quyền trong tay, họ lại thực thi đường lối chuyên chính không khoan nhượng – Chuyên chính vô sản với bất kỳ tiêng nói đối lập nào. Điều này đồng nghĩa với việc muốn có chính quyền thì đập phá, phải tiêu diệt, phải làm cho vật chất và tinh than của xã hội phải tan hoang; muốn bảo vệ, duy trì chính quyền thì phải sắt máu, phải thường trực tiêu diệt tất cả các tiếng nói đối lập, và lợi quyền thì không sản sẻ cho bất kỳ một giai tầng nào khác, Kim chỉ nam cho hành động là: Làm sai có lợi cho đảng thì cứ làm, và cần phải làm nhiều, làm đúng nhưng có hại cho Đảng thì không được làm, nhất định không được làm.

Những người cộng sản khi đã cầm quyền thì nhất thiết phải đỏ rực từ đầu đến chân phẩm chất này. Ai không đỏ rực như vậy, lập tức bị tập thể đào thải.

Liên xô, 20 triệu người dân bị thủ tiêu, giam cầm, đày đọa, bỏ đói cho đến chết bởi cái bản chất rực đỏ này.

Trung Quốc, 90 triệu dân bị thủ tiêu, giam cầm, đầy đọa, bỏ đói cho đến chết cũng bởi cái bản chất rực đỏ này.

Ở Việt Nam: Cộng sản Việt Nam cướp được chính quyền của Trần Trọng Kim là điểm nền tảng đầu tiên của hành trình tội ác và dung dưỡng cho cái ác.

9 năm đánh nhau với Pháp, 10 năm Cải cách ruộng đất, 20 năm phiêu diêu đánh Mỹ, đã đem lại 5 triệu người Việt Nam bị bỏ mạng oan uổng, cả dân tộc rơi vào thảm cảnh bị thương, cùng kiệt, le lết, đất nước bị bom cày, đạn xới, thấm máu tan hoang. Tất cả trở thành “Hiện thực sinh động” để người Cộng sản Việt Nam và toàn thể nhân dân Việt Nam trui rèn tư duy ác, hành động ác.

Những tội ác của ngày hôm nay không có điểm dừng, lại được dung dưỡng, cũng chỉ là sự kế thừa và phát huy những chủ trương ác, hành động ác của Cộng sản với nhân dân mà thôi. Điều ác nay nay đã được nở hoa kết trái rực rỡ không chỉ ở nhà cầm quyền mà cơ bản có không trừ ở một người Việt Nam nào dù là sống ở trong nước hay ngoài nước.

Bởi phải đỏ rực từ chân lên đến đầu luận thuyết đấu tranh là động lực thúc đấy xã hội phát triển, nên cộng sản còn cầm quyền, con đường thủ ác, dung dưỡng cho cái ác ở xã hội Việt Nam mãi không bao giờ có cơ sở, điều kiện để dừng lại.

Một vài ghi chú tham khảo cho bài viết:

– Cả nước hiện có 134 tượng đài Hồ Chí Minh, quy hoạch đến năm 2030 sẽ có them 58 khu tượng đài Hồ Chi Minh nữa. Dự án khu tượng đài Hồ Chi Minh ở Sơn La, một tỉnh nghèo, nhân sách chi thương xuyên còn phải do trung ương cấp, lên tới 1.400 tỷ VNĐ. Tương Đài mẹ Thứ ở Quang Nam thi công chưa xong đã ngốn 411 tỷ.

– Nợ công đến tháng 6/2015 lên 111 tỷ đo la, chiếm khoảng 65%GDP, mỗi người dân phải cõng nợ 26 triệu VNĐ. Bội chi ngân sách 7 tháng đầu năm 2015 lên tới 4,5 tỷ đô la.

–  Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xây dựng, nguyên Tổng giám đốc tập đoàn Thiên Thanh, ông Phạm Công Danh “đã chỉ đạo cấp dưới rút 18.414 tỷ đồng của ngân hàng để sử dụng cá nhân”.

– Tham ô, tham nhũng, lãng phí, thất thoát hàng ngìn ty tỷ ơ Vinalines

– Chùa Bái Đinh các Đại gia bỏ hàng ngìn ty đồng làm tượng ở chùa Bai Đính, Ninh Bình.…

– Nhà nước cướp ruộng ở Văn Giang, Dương Nội… hàng ngàn hec ta cho các đại gia.

– Năm 2014 có trên 300 tù nhân bị chết ở trong tù.

– Trung tá công an Nguyễn Văn Ninh ( Hà Nội) đánh chết người chỉ bị tù có 4 năm.

– Nguyên Bí huyện ủy Hà Quảng ( Cao Bằng), ông Lãnh Đức Dũng tông xe ô tô làm chết 3 người chỉ bị phạt tù án treo có 3 năm.

– Vụ án giết người dã mam cả gia đình kinh doanh vàng tỉnh Bắc Giang man do tên Lê Văn Luyện đang ở tuổi vị thành niên tuổi gây ra.

– Vu án giết 6 ngươi dã man ở Bình Thuận trong tháng 6 năm 2015.

– Bài báo mới đây trên Vnexpress.net cho biết từ ngày 27 đến ngày mùng 4 tết (2015)  có 5000 người nhập viện do đánh nhau.

– Theo Tuổi trẻ thì cả nước đang cần đến 3.600 tỷ đồng để xây nhà giam giữ vì hiện còn thiếu đến 26.000 chỗ giam giữ theo quy định.

Báo cáo của Bộ công an cho biết năm 2014 cả nước đã khởi tố mới 77.913 vụ án, với 121.039 bị can. Trong đó có 25.934 vụ với 55.944 bị can liên quan đến tội phạm xâm phạm trật tự xã hội.

– Theo GDVN thì có 41% thanh niên Việt Nam sẵn sàng nói dối để bảo vệ thu nhập gia đình; 20% sẵn sàng vi phạm pháp luật để giúp đỡ gia đình, bạn bè.

– Hàng năm có hàng vạn đơn từ kêu oan sai không được ai giai quyết

– Đôi ngũ dân oan hàng ngày đi đòi công băng có cả vạn người.

Vân vân…

Người dân Việt Nam có hạnh phúc như đảng Cộng Sản nói?

Huỳnh Ngọc Tuấn (Thông Luận) – Các quan chức lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam luôn rêu rao rằng “người dân Việt nam hạnh phúc bậc nhất nhì thế giới” và hạnh phúc “gấp triệu lần các nước tư bản”..?


Người dân đã bắt đầu hoài nghi sự “ưu việt” của chế độ này khi so sánh mức sống
của họ với người dân của hai nước Lào và Campuchia thì thấy người Việt đã thua rồi!

Tất nhiên là chẳng ai quan tâm đến những phát ngôn lố bịch này, nó chỉ tạo cho người dân cảm giác buồn cười, thậm chí buồn nôn và người dân Việt nam cũng đã quen dần với những phát ngôn không giống ai như vậy từ cái đám lãnh đạo “không bình thường” này.

Ngày 24 tháng 7 năm 2015 vừa qua tờ báo Tuổi Trẻ lại cho đăng kết quả thăm dò “Cảm nhận của người dân về nhà nước và xã hội” của Phòng Thương mại-Công nghiệp Việt nam VCCI và Ngân hàng thế giới như sau:

“ Phần lớn người dân cho rằng họ không hài lòng với cuộc sống hiện nay, chỉ có 19% người dân, cán bộ được khảo sát trả lời hài lòng với tình hình kinh tế – xã hội hiện nay”…

Nhưng trong số 19% trả lời hài lòng đó theo ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế VCCI, đại diện nhóm khảo sát, tiết lộ: là từ chính quyền địa phương, cơ quan quốc hội!?

Thật là khôi hài khi người dân Việt nam chiếm tỷ lệ 90% dân số còn các quan chức và gia đình chỉ chiếm tối đa 10% còn lại làm sao họ có thể đại diện cho quốc gia?

Nhưng điều trớ trêu là trong hàng ngũ quan chức cũng chỉ có 19% hài lòng với cuộc sống thì sẽ có được bao nhiêu người dân đen ủng hộ hoặc hài lòng với xã hội này.

Đây là một cuộc thăm dò được kiểm soát chặt chẽ và rất giới hạn, ở Việt nam không có một cuộc thăm dò quy mô nào được cho phép để thế giới biết người dân Việt nam nghĩ gì về chế độ họ đang chịu đựng.

Người dân Việt Nam bất bình vì tình trạng ô nhiễm môi sinh nhất là nguồn nước …Họ không được cung cấp nước sạch đúng nghĩa và đầy đủ cho nhu cầu không lấy gì làm thỏa mái cho lắm.

Có nhiều nơi tại Việt Nam nhất là vùng ven biển hiện nay tình trạng thiếu nước ngọt nghiêm trọng vì sự bùng nổ của chương trình nuôi tôm nước lợ.

Còn với sự bất bình đẳng xã hội đang làm người dân ngộp thở thì sao..?

“Báo cáo của VCCI khẳng định. Có tới 47% người dân quan ngại, thậm chí bất bình trước khoảng cách giàu nghèo tăng lên ở Việt Nam”.

Con số 47 % là một con số đã được “làm đẹp” hay nói trắng ra là sản phẩm của sự dối trá… vì khoảng cách giàu nghèo và cơ hội cho mọi thành viên trong xã hội Việt nam đã trở nên quá bất công và không thể chấp nhận được nữa rồi.

Vì chỉ với 1% dân số nhưng những lãnh đạo đảng cộng sản và gia tộc chiếm giữ đến 90% tài sản xã hội, 10% tiếp theo có thu nhập trung bình khoảng 5000 – 10.000 usd một năm, phần còn lại gần 90% dân số có mức thu nhập 2 usd một ngày..

Cơ hội việc làm và thăng tiến chỉ dành cho “con ông cháu cha”, ngoài một số cá nhân có năng lực ưu tú làm việc cho các công ty nước ngoài… phần còn lại vất vưởng từ việc này sang việc khác và tỷ lệ thất nghiệp là vô cùng lớn..

Nếu có một khảo sát thực sự minh bạch và chính xác thì có đến 90% cử nhân- kỹ sư thất nghiệp.

Về giao thông và Y tế thì sao?

Đây là kết quả thăm dò của VCCI:

“Về Giao thông công cộng và Y tế, chỉ có 10-11% người dân, cán bộ hài lòng với dịch vụ giao thông công cộng và y tế do nhà nước cung cấp – thấp nhất trong 4 loại dịch vụ được khảo sát”.

Nói về giao thông tại Việt nam mà chỉ nói về dịch vụ thì quá thiếu sót, cái đáng nói là tai nạn giao thông tại Việt Nam đã làm kinh hoàng cả xã hội và khách du lịch ngoại quốc..

Hàng năm con số tử vong vì tai nạn giao thông là khoảng 10.000 người – hơn cả hai cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan cộng lại. Người dân vẫn tiếp tục sống trong sự bất an và hy vọng về một giải pháp để chặn đứng tình trạng tồi tệ này vẫn chưa tìm thấy.

“Với lĩnh vực y tế, cũng chỉ có 11% người được khảo sát hài lòng với dịch vụ y tế công; 45% hài lòng với dịch vụ y tế do tư nhân cung cấp”.

Tình trạng quá tải tại các bệnh viện công ở Việt nam ngày nay là một điều làm nhức nhối dư luận, chưa bao giờ thấy người Việt mắc nhiều bệnh tật như vậy.

Nhưng người bệnh không chỉ bị bệnh tật hành hạ mà còn bị các nhân viên Y tế và Bác sĩ hành hạ với vô vàn những trò bẩn thỉu để bệnh nhân và thân nhân phải “biết điều” với họ..

Năng lực chuyên môn của Y- Bác sĩ cũng là một vấn đề lớn khi đã xảy ra quá nhiều – đến mức nghiêm trọng- những sai sót không đáng có làm chết người, một phần là do sự cao ngạo coi thường tính mệnh của người dân, một phần do khả năng chuyên môn yếu kém vì được đào tạo theo kiểu “hồng hơn chuyên”..

Không ai hài lòng với dịch vụ y tế công tại Việt nam nhưng cũng chỉ biết chịu đựng vì cả hệ thống y tế công là một thứ “tài sản” của nhà cầm quyền, đằng sau chiếc áo trắng của Y- Bác sĩ là bóng dáng quyền lực của đảng cộng sản.

Về Giáo dục theo VCCI, tỷ lệ hài lòng với dịch vụ do nhà nước cung cấp có cao hơn, nhưng chỉ đạt 15%. Trong khi đó, cũng là giáo dục nhưng dịch vụ do khu vực tư cung cấp nhận được 33% số người trả lời khảo sát thể hiện sự hài lòng..

Để tạo sự chính danh cho chế độ và để tạo thành tích về sự lãnh đạo của đảng cộng sản cũng như tạo ấn tượng với thế giới, chế độ CSVN đã ồ ạt đào tạo một khối người có bằng Cử nhân- Thạc sĩ- Tiến sĩ quá nhiều và quá cẩu thả..

Cái “thành tích” mà đảng CSVN muốn có lại trở thành một hậu quả nặng nề cho xã hội và cho chính họ khi những Cử nhân – Thạc sĩ – Tiến sĩ này vẫn thất nghiệp vì vượt quá nhu cầu của xã hội và nền kinh tế nhỏ bé không dung nạp nỗi..

Cái không khí nặng nề bao trùm lên những gia đình có con đã tốt nghiệp Cử nhân – Thạc sĩ mà vẫn không có việc làm.

Những trường hợp này không hề ít tại VN, khi mỗi nhà đều có một đến hai Cử nhân- Thạc sĩ thất nghiệp!

Với những điều kiện kinh tế – xã hội như vậy thì người dân Việt nam hạnh phúc sao được khi chính bản thân mỗi người Việt cũng không hề biết rồi đây tương lai của họ sẽ như thế nào và tương lai của đất nước này sẽ đi về đâu?

Người dân đã bắt đầu hoài nghi sự “ưu việt” của chế độ này khi so sánh mức sống của họ với người dân của hai nước Lào và Campuchia thì thấy người Việt đã thua rồi!

Chỉ số hạnh phúc “cao nhất nhì thế giới” mà đảng cộng sản rêu rao chỉ là cái bánh vẽ để lừa người dân… hay nói chính xác hơn đó là “cơn mộng du” của một chế độ độc tài toàn trị.

Advertisements
Comments
  1. Hanoi Long says:

    Một bài viêt đã thể hiện sự hằn học quá đáng vì thế không thể có tính khách quan và khoa học được . Có gần hết những dẫn chứng chứng tỏ tác giả không phải là người có đủ tầm hiểu biết để lí giải nguyên nhân dẫn đến những thất bại ( hoặc khuyết điểm ) đang tồn tại , thậm chí phát triển ở VN. Nguyên nhân chính là một xã hội không có cơ hội cho sự phản biện tích cực ( hay nói cách khác là đấu tranh trước những sai trái của những người thuộc hệ thống chính quyền ) . Vì xuất phát từ sự vừa đá bóng vừa thổi còi nên cái xấu không bao giờ bị phạt xứng đáng . Đấy là đất cho tham nhũng sinh sôi và phát triển . Từ đó dẫn đến sự giầu nghèo ngày một ghê gớm . Sự cách biệt giầu nghèo ( và nhiều sự trắng trợn bất công khác ) gây bất bình khủng khiếp trong xã hội . Tội ác từ đó mà ra và ngày càng tàn độc hơn . Những hành động giết người và buôn ma tuý vv…ngày càng khủng khiếp . Nếu không cách mạng ngay lập tức cái nguyên nhân chính kia thì không dám khẳng định là nổi loạn là không thể có !?.k

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s