Archive for August 17, 2015

(HoangTran204) – Thay vì dùng chuyên gia lý luận của đảng tranh luận công khai vạch ra điểm sai trái từ những bài viết liên quan đến chế độ Việt Nam Cộng Hòa của cô giáo Võ Thị Thanh Hải, công an còn đảng còn mình dùng “biện pháp nghiệp vụ” truyền thống để đàn áp sách nhiễu.

� Xem thêm: “Dân tộc gặt hái bất hạnh vì các ông quen thói dối trá” + Lạm bàn về Triết Lý Sống.
(more…)

GS Nguyễn Văn Tuấn (Basam) – Vụ triển lãm Milan Expo 2015 của Việt Nam đã có một diễn biến mới: Nhà nước đã quyết định thu hồi những sản phẩm thời trang lai Tàu (1). Cụ thể là mấy bộ quần áo lai căng [Tàu] và phản cảm (mà tôi từng phê bình khá nặng nề) sẽ bị thu hồi. Như vậy là dư luận mạng cũng có hiệu quả gây áp lực đến các cơ quan Nhà nước phải hành động.

� Xem thêm: Chỉ nhận… thiếu sót tại Expo 2015, hình ảnh Việt Nam còn tiếp tục nhếch nhác + Từ “ngôi nhà Việt Nam” đến nhà tre Suối Rè.
(more…)

FB Lê Đức Dục (ABS) – Kỳ thi 2 trong 1 (tú tài và đại học) đã xong,chưa kịp vui thì việc xét tuyển đang là mớ bòng bong cho thí sinh lẫn nhà trường, thầy Văn Như Cương thì khẳng định kỳ thi này “đã thất bại hoàn toàn”.

� Xem thêm: Giáo dục Việt Nam bị một hs lớp 8 “lột xiêm y” + Cho tôi cúi đầu xin lỗi em + Một luận điểm sai lầm trong vụ “Cậu bé 14 tuổi phê bình Bộ Giáo dục”.
(more…)