Archive for August 28, 2015

Song Chi (Blog RFA) – Dư luận mấy hôm nay xôn xao về vụ sách dạy kỹ năng sống cho trẻ em cấp một dạy các em đi trên thảm thủy tinh vỡ, tự đâm kim tiêm vào tay…để vượt qua sự sợ hãi, thể hiện lòng dũng cảm.

� Xem thêm: Sách nhảm, dung tục “tấn công” học sinh.
(more…)