Archive for August 30, 2015

(VTC) – Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê thông tin tại Hội thảo Cải cách thể chế kinh tế Việt Nam để hội nhập và phát triển giai đoạn 2015 – 2035, ngày 28/8.

� Xem thêm: Kinh tế Việt Nam: Mất 15 năm chỉ để ‘dò đá qua sông’ + Việt Nam tụt hậu bao xa so với láng giềng?
(more…)