Quốc hội ‘nóng’ vì nợ công vượt giới hạn, áp lực trả nợ lớn

Posted: March 21, 2016 in Uncategorized
Tags:

Trí Lâm (MTG) – Nợ công tăng nhanh, vượt trần, áp lực trả nợ lớn; công tác tái cơ cấu DNNN chậm chạp… là những nội dung đáng chú ý tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII khai mạc ngày 21.3.

� Xem thêm: Nợ công Việt Nam tăng trưởng nhanh hơn Phù Đổng + Nợ công đang “đè vai” người Việt + 4 năm nữa, dân Việt Nam thu nhập 3.500 USD/năm.


Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo trước Quốc hội – Ảnh: VGP

Nợ công vượt giới hạn 0,3%

Thay mặt Thủ tướng, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2015; kết quả thực hiện 5 năm 2011 – 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020.

Báo cáo của Chính phủ ghi nhận 3 đột phá chiến lược đạt kết quả tích cực. Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đạt được kết quả bước đầu. Tăng trưởng GDP bình quân 5 năm đạt 5,91%. Quy mô và tiềm lực của nền kinh tế tiếp tục tăng, GDP năm 2015 đạt 193,4 tỉ USD, bình quân đầu người 2.109 USD.

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nêu rõ, bên cạnh những thành tựu thì kinh tế còn không ít khó khăn. Tổng thu ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ nhu cầu chi thường xuyên và chi trả nợ, toàn bộ chi đầu tư phải dựa vào nguồn vay nợ của Chính phủ.

Bội chi ngân sách còn cao, chưa đạt mục tiêu giảm xuống còn 4,5% GDP. Tỷ lệ nợ công/GDP vào cuối năm 2015 khoảng 62,2%, nợ Chính phủ/GDP là 50,3% (mục tiêu là 50%). Nợ nước ngoài của quốc gia/GDP 43,1%.

Theo Phó thủ tướng, nợ công Việt Nam tăng nhanh, áp lực trả nợ lớn. Nợ Chính phủ đã vượt giới hạn quy định (50,3% GDP so với quy định là không quá 50%). Việc sử dụng vốn vay ở một số dự án kém hiệu quả và còn thất thoát, lãng phí.

Nhiều tiêu chí phát triển đặt ra không đạt, thể chế kinh tế thị trường chưa thật đồng bộ, thông suốt, chưa thực sự là động lực tạo đột phá để huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường kinh doanh.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội còn nhiều mặt hạn chế, chưa đồng bộ, hiệu quả kết nối và chất lượng chưa cao. Quy hoạch kết cấu hạ tầng, nhất là ở các đô thị lớn chưa đáp ứng yêu cầu.

Phó thủ tướng cũng nêu rõ, công tác phòng, chống tham nhũng chưa đạt yêu cầu, tham nhũng lãng phí vẫn còn nghiêm trọng. Kê khai tài sản còn hình thức.

Tái cơ cấu DNNN không đạt yêu cầu

Trình bày tại Quốc hội, ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội cũng cho hay, về tái cơ cấu doanh nghiệp, trọng tâm là tập đoàn kinh tế Nhà nước nhưng việc triển khai và kết quả mang lại so với yêu cầu còn chậm.

“Một số doanh nghiệp triển khai chưa quyết liệt, có nơi thể hiện trách nhiệm chưa cao. Hiệu quả sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp Nhà nước chưa tương xứng với tiềm năng và nhiệm vụ Nhà nước giao”, ông Giàu nói.

Bên cạnh đó, công tác cổ phần hóa DNNN chưa tạo chuyển biến về chất đối với quản trị của doanh nghiệp bởi tỷ lệ cổ phần của nhà nước còn cao. Tái cơ cấu thị trường tài chính với trọng tâm là tái cơ cấu các ngân hàng thương mại có được những chuyển biến, thể hiện được khả năng chi trả, đảm bảo được an toàn hệ thống, nợ xấu ngân hàng giảm dần.

Đã sáp nhập được một số ngân hàng thương mại quy mô nhỏ, năng lực hoạt động yếu kém, tuy nhiên xuất hiện một số ngân hàng lớn phải thay đổi chủ sở hữu, một số ý kiến cho rằng nợ xấu chưa được xử lý triệt để do công tác xử lý nợ chưa mang lại hiệu quả. Nhiều ý kiến nhận định rằng, tuy kinh tế phục hồi nhưng nhiều doanh nghiệp trong nước vẫn khó khăn, lãi suất cho vay còn cao.

Đề án cơ cấu ngành nông nghiệp được triển khai khẩn trương đã nhân rộng được nhiều mô hình mới, tỷ trọng giá trị gia tăng trong tổng giá trị sản xuất đã tăng từ 57% năm 2010 lên 68% năm 2015.

Ngành nông nghiệp chỉ là kết quả  bước đầu, chưa có chuyển biến mạnh mẽ, chưa giải quyết được những bức xúc của người dân từ nhiều năm nay trong vấn đề tiêu thụ, giá cả, quy hoạch. Mô hình hợp tác xã kiểu mới trong hoạt động nông nghiệp phát triển còn chậm.

Chương trình nông thôn mới đã đem lại kết quả khả quan, tuy nhiên, có nhiều xã nhằm chạy theo thành tích đã tạm ứng trước vốn đầu tư xây dựng nhưng chưa có nguồn vốn cân đối cần chấn chỉnh ngay.

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đồng bộ

Về phương hướng trong 5 năm tới, theo Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ sẽ tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đồng bộ, hiện đại trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng.

Loại bỏ các nút thắt thể chế đang làm sai lệch và méo mó thị trường. Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch và thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thực hiện tốt Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tăng cường quốc phòng, an ninh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ; từng bước hiện đại, ưu tiên một số quân chủng, binh chủng, lực lượng, bảo đảm số lượng hợp lý có sức chiến đấu cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Nợ công Việt Nam tăng trưởng nhanh hơn Phù Đổng

Nhóm BĐX – Nợ công năm 2010 là 45,39 tỷ đô la sau sáu năm nợ công tăng thêm là 49,4 tỷ đô la. Vậy hiện tại nợ công của VN là ( 49,4 + 45,38 = 94,8 tỷ đô la). Tính năm thì là 6 năm nhưng thực chất tăng trưởng nợ công chỉ có 5 năm, vì nó bây giờ đầu năm 2016 vậy một năm nợ công tăng thêm là 49,4 : 5 = 9,88 tỷ đô la hay 230 nghìn tỷ VN Đ.

Bôi chi ngân sách VN khoảng 5% GDP ( GDP của VN khoảng 200 tỷ đô la vậy 5 % GDP khoảng 10 tỷ đô la). 2 số liệu 9.88 tỷ và 10 tỷ đô la xấp xỉ bằng nhau. Vậy thực chất 6 năm qua VN vay về đâu tư không phát triển gì cả.

Từ năm 2016 đến năm 2020 Việt nam cần vay khoảng 3 triệu tỷ VN Đ khoảng 135 tỷ đô la, mỗi năm nợ công tăng khoảng 27 tỷ đô la.

Năm 2020 nợ công Việt Nam theo lý thuyêt (49,4 + 45,38 + 135 = 229,8 tỷ đô la). Vậy:

► Nếu lấy nợ công năm 2010 là năm gốc 45,39 tỷ đô la thì nợ công tương đối tăng lên bao nhiêu % so với năm gốc (2010):

– Trong 5 năm 2010 đến 2015: (49,5 : 45,39 = 1,09) Hay 109%.

– Trong 10 năm 2010 đến 2020: (229,8 : 45,39 = 5,06) Hay 506%.

► Nếu tính theo kế hoạch nhà nước, sau 5 năm :

– Từ 2010 đến 2015 nợ công tăng thêm (49,5 : 45,39 = 1,09) Hay 109%.

– Từ 2015 đến 2020 nợ công tăng thêm (135 : 94,8 = 1,42) Hay 142%.

Nợ công đang “đè vai” người Việt

(SM) Theo Dân trí & Một thế giới – Việc mất cân đối trong thu chi ngân sách, nợ ODA… khiến cho mỗi người Việt đang “cõng” trên lưng gần 23 triệu đồng nợ công.

Tính đến ngày 18/3, theo bảng cập nhật của Đồng hồ nợ công thế giới thì nợ công Việt Nam đang ở mức 94,8 tỷ USD, tương ứng với bình quân đầu người là 1.039 USD tức gần 22,8 triệu đồng/người. So với thời điểm này năm trước thì nợ công của Việt Nam đã tăng 8,1 tỷ USD.

Theo Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và nhiều tổ chức, liên minh kinh tế quốc tế, khu vực tại Việt Nam nhận định nợ công Việt Nam phần lớn xuất phát từ thâm hụt ngân sách lớn, nợ Chính phủ tăng do các khoản vay nợ ODA đã đến hạn trả ngày một lớn, nợ của các tập đoàn, doanh nghiệp Nhà nước…

Theo báo cáo của Bộ Tài Chính và Chính phủ, thời điểm cuối năm 2015, dư nợ công của Việt Nam đạt 62,2% GDP, nợ chính phủ là 50,3% và nợ nước ngoài của quốc gia là 43,1%. Theo chỉ tiêu của Quốc hội cho phép thì nợ chính phủ đã vượt 0,3% còn dư nợ công vẫn chưa đạt tới giới hạn tối đa cho phép là 65%.

Bên cạnh đó, Chính phủ vẫn luôn khẳng định sẽ giữ nợ công ở dưới 65% GDP và giữ thâm hụt ngân sách ở mức dưới 5%/năm. Dựa theo báo cáo của Chính phủ và Bộ Tài Chính, mức dư nợ công của Việt Nam sẽ đạt đỉnh vào cuối năm 2016, dự kiến sẽ vào khoảng 64% GDP trước khi giảm dần và về mức 60% GDP trong giai đoạn 2017-2020. Tuy nhiên, cách tính nợ công của Việt Nam đang không hề giống với cách tính chuẩn của thế giới khi nợ công của Việt Nam không bao gồm nợ của NHNN và các DNNN. Nếu tính toán theo cách tính chuẩn của các nước trên thế giới thì với mức nợ cao của các DNNN và các địa phương thì tổng nợ công của Việt Nam đã vượt trần 65% GDP từ lâu.

Tại “Báo cáo Việt Nam năm 2035” do Ngân hàng Thế giới (WB) và Chính phủ Việt Nam phối hợp thực hiện, các chuyên gia cũng đã chỉ rõ trong thời gian tới, nợ công là vấn đề lớn đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế của Việt Nam. Trước thực trạng này, Việt Nam cần thực hiện một số biện pháp như thắt chặt kỷ cương đầu tư công, vay nợ nước ngoài bằng nguồn vốn đối ứng của Chính phủ, lập kỷ cương thu – chi ngân sách theo hướng tự chủ về thu – chi…

[:-/] Thu nhập bình quân đầu người hơn 2.100 đô la Mỹ (Tư Hoàng TBKTSG Online 21/3/2016) – Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Việt Nam năm 2015 đạt 193,4 tỉ đô la Mỹ, bình quân đầu người khoảng 2.109 đô la Mỹ, tính theo giá hiện hành, hoặc 5.800 đô la Mỹ tính theo sức mua tương đương.

Đây là báo cáo của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh thay mặt Chính phủ gửi tới kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII khai mạc sáng nay 21-3 tại Hà Nội.

[:-/] 4 năm nữa, dân Việt Nam thu nhập 3.500 USD/năm ( Chung Hoàng VNN 21/3/2016) – Chỉ tiêu quan trọng của Chính phủ là GDP tăng bình quân 6,5-7%/năm, đến năm 2020, GDP bình quân đầu người 3.200-3.500 USD.

Giới thiệu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng

Báo cáo trước QH tại phiên khai mạc kỳ họp cuối của khóa 13 hôm nay, Chính phủ đánh giá thành tựu kinh tế – xã hội nổi bật của 5 năm qua là kiềm chế được lạm phát. Tốc độ tăng giá tiêu dùng giảm từ 11,75% năm 2010 xuống 0,6% năm 2015, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết.


Toàn cảnh phiên họp QH. Ảnh: Phạm Hải

“Một số mặt hàng và dịch vụ thiết yếu do Nhà nước quản lý giá đã từng bước được điều chỉnh cả về cơ chế và mức giá dần phù hợp với cơ chế thị trường”, Phó Thủ tướng nói.

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 5 năm đạt trên 5,9%/năm, trong đó năm 2015 đạt 6,68%, vượt mục tiêu đề ra. GDP năm 2015 đạt 193,4 tỷ USD, bình quân đầu người khoảng 2.109 USD.

Thu ngân sách nhà nước hàng năm đều vượt dự toán QH đề ra, chi giai đoạn 2011-2015 bằng khoảng 2 lần so với 2006-2010, nhưng cân đối NSNN giai đoạn này gặp nhiều khó khăn do tác động không thuận từ kinh tế thế giới và trong nước.

“Bội chi NSNN cao hơn mức QH cho phép, năm 2015 khoảng 6,1% GDP. Đến cuối năm 2015, tỷ lệ nợ công so với GDP khoảng 62,2%, nợ Chính phủ là 50,3%, nợ nước ngoài của quốc gia là 43,1%”, Phó Thủ tướng cho biết.

Chính phủ xác định quan điểm phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2016-2020 là tiếp tục đổi mới và sáng tạo trong lãnh đạo, quản lý, tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; phát triển hài hòa, chú trọng phát triển chiều sâu, kinh tế tri thức, kinh tế xanh; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, phát huy mạnh mẽ quyền dân chủ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân…

Chỉ tiêu quan trọng là GDP tăng bình quân 6,5-7%/năm, đến năm 2020, GDP bình quân đầu người khoảng 3.200-3.500 USD.

Không thể xơi thứ bánh vẽ của đảng, dân đen của “thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ” phải tìm đường cứu nhà:

[:-/] Gái quê đua nhau ‘trùng tu’ nhan sắc xuất ngoại bán… ‘cái dung nhan’ (Tintuc.vn) – Không bốc lửa, không có tiền.

Tính đến nay, chị N.B.N. (SN 1980, huyện Đức Hòa, Long An) đã 6 lần sang Đài Loan làm việc dưới dạng visa du lịch. Sau 6 tháng làm việc trong quán bar, chị N. về quê để làm lại visa và chuẩn bị cho lần đi kế tiếp. Lần này, trước khi đi, chị đã dùng toàn bộ số tiền kiếm được cộng với nhờ gia đình đi vay lãi để “tân trang” lại khuôn mặt của mình.

Ít ngày sau phẫu thuật, chị N. e ngại và tránh gặp người quen bởi, khuôn mặt bị sưng húp, đau đớn. Tuy nhiên, vì cái “nghề” nên chị phải cố cắn răng chấp nhận.

Nói chuyện với PV, chị N. kể lại: “Lần phẫu thuật phẩm mỹ, tôi ráng chịu đau để nhan sắc được cải thiện. Tôi lớn tuổi rồi, phải phẫu thuật cho ngon lành để cạnh tranh với các em ít tuổi hơn. Nghề nào, ở đâu cũng có cạnh tranh. Không đẹp, không bốc lửa, khách không thích thì lấy đâu ra tiền boa. Tôi và mấy đứa sang đó toàn sống bằng tiền boa chứ làm gì có lương. Ngày nào cũng uống rượu, thức hầu mấy ổng thâu đêm suốt sáng chắc chết vì bệnh quá”.

Chị N. kể, sau mấy lần xuất ngoại, chị kiếm được hơn 300 triệu đồng. Tính về Việt Nam kiếm việc khác làm nhưng với số tiền đó, đầu tư, làm việc gì cũng thiếu. Lần này, chị dự định cố gắng kiếm nhiều tiền về mở quán nhậu hoặc quán cà phê.

Chị N. bảo, lúc mới sang cái gì cũng bỡ ngỡ và lo sợ. Nhưng bây giờ, sau nhiều lần đi lại, chị đã đủ khôn ngoan để moi tiền khách.

Nói về đời mình, chị N. gói gọn trong hai từ “chua chát”. 25 tuổi, chồng bỏ chị và hai con đi theo cô gái khác. Nhà nghèo, con cái còn nhỏ, chị chìm trong khủng hoảng.

Ngày đó, có một bà chị họ đi Đài Loan về giới thiệu, hứa hẹn dẫn sang tìm cho công việc, lương cao. Túng quẫn quá, chị gửi hai con cho bà ngoại rồi khăn gói lên đường.

Xuất ngoại, chị bị đẩy vào các quán rượu, bar, vũ trường tiếp khách. Bảo là tiếp thị rượu chứ có khác nào “gái làng chơi”, phải đưa đẩy, mời gọi, cho khách sờ mó mới lấy được tiền boa. Làm nhiều hóa quen, giờ chai sạn, trong đầu chỉ còn khái niệm phải đẹp, phải chiêu trò, hấp dẫn… để kiếm được nhiều tiền.

Chị N. không ngại chia sẻ: “Nhiều đứa con gái cùng quê cứ xin tôi cho sang Đài Loan làm việc cùng. Tôi đã nói rõ ràng công việc phải làm mà tụi nó vẫn gật đầu, đòi đi. Muốn đi thì ít nhất cũng phải tắm trắng, sửa mũi, xăm môi, tốn không ít tiền. Tụi nó vay mượn đủ đường nên sang đó làm việc như điên để trả nợ”…


Vợ anh N.T.T. sau và trước khi phẫu thuật thẩm mỹ.

Anh T. cho biết thêm, sau 6 tháng, vợ anh phải về nước vì visa cấp theo dạng du lịch. Lần này về, vợ anh dùng toàn bộ số tiền kiếm được và nhờ anh đi vay thêm để bơm ngực, phẫu thuật thẩm mỹ mặt.

“Số tiền vợ tôi vay lúc đi chưa trả được thì nay lại nợ thêm tiền phẫu thuật thẩm mỹ. Vợ tôi ngày càng lún sâu, không cách nào thoát ra được. Tôi cũng thất vọng nhưng nếu không cho vợ đi thì chẳng có tiền trả nợ, người ta đến lấy mất nhà”, anh N.T.T. chia sẻ trong bẽ bàng .

Nói về việc thẩm mỹ, chị N. than thở rằng, nhiều người vì ít tiền nên tìm đến mấy chỗ thẩm mỹ rẻ tiền. Từ đây, không ít câu chuyện dở khóc dở cười xảy ra. Các cô gái chưa xuất ngoại, chưa kiếm được tiền đã phải tốn tiền điều trị mấy biến chứng từ phẫu thuật thẩm mỹ để lại.

Chị N. có một người bạn đi cùng đợt năm vừa rồi cũng phẫu thuật thẩm mỹ. Sau mấy cuộc tiểu, đại phẫu, miệng của cô bị méo, nhìn rất sợ. Không sang được Đài Loan, người này phải ở nhà bán vé số. Rút kinh nghiệm, chị N. đầu tư tới 200 triệu đồng lên TP.HCM phẫu thuật cho chắc ăn.

Nhiều phụ nữ xuất ngoại để làm việc ở các quán bar cho biết, kiếm được đồng tiền bên đó cũng rất nhục nhã và vất vả. Họ lỡ sa chân nên phải theo để kiếm chút tiền sau này về nước làm ăn. Hơn nữa, những người này cũng không muốn về quê để bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.

Nhiều khi chứng kiến cảnh mấy chị em người Việt đánh nhau vì giành khách họ cũng rất xấu hổ. Đấy là chưa kể khi về nước còn bị họ hàng, láng giềng lời ra tiếng vào.

Nói về tình trạng phụ nữ ở địa phương xuất ngoại, bà Lê Thị Tuyết Trang, Phó chủ tịch hội Phụ nữ xã Mỹ Hạnh Nam (huyện Đức Hòa, Long An) cho biết: “Thời gian gần đây, địa phương có ghi nhận việc nhiều chị em xuất ngoại đi du lịch nhưng thực tế là đi lao động, làm thuê, thậm chí có người còn xuất khẩu lao động chui. Chúng tôi đã tuyên truyền về vấn đề này rất nhiều lần nhưng các chị em vẫn ôm mộng làm giàu nên chịu nhiều thiệt thòi”.

Trả lời PV, ông Lê Tấn Lộc, cán bộ tư pháp xã Mỹ Hạnh Nam (huyện Đức Hòa, Long An) cho biết: “Thời gian trở lại đây, tại địa phương rộ lên hiện tượng nhiều chị em xin làm hồ sơ, giấy tờ để kết hôn với người Malaysia, Trung Quốc. Hiện tượng này bắt đầu có sự tăng đột biến. Tình trạng này căng thẳng đến nỗi nhiều chị em liên tục hối thúc chúng tôi hoàn tất hồ sơ, thậm chí có chị em đã xuất ngoại trước khi có đầy đủ giấy tờ, hồ sơ”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s