Nếu là chủ tịch QH hay chủ tịch Nước tôi sẽ thề khác

Posted: April 3, 2016 in Uncategorized
Tags:

Lưu Trọng Văn (VNTB) – Cả hai vị chủ tịch QH và chủ tịch Nước đều tuyên thệ : “Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp…”. Cả hai vị đều tuyên thệ về hành động: “Nỗ lực hết sức mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”.

� Xem thêm: Một số ý kiến của các Facebooker + Tân chủ tịch nước Trần Đại Quang đã khai man lý lịch như thế nào? + Trần Bộ Lĩnh của nước Việt Nam?

Trước hết khách quan mà nói gã rất hoan nghênh việc hai vị một tay đặt trên cuốn Hiến pháp, một tay giơ cao trước QH trân trọng tuyên thệ như thế. Nói gì thì nói đó là việc cần làm của bất cứ ai muốn dấn thân cho đất nước. Nói gì thì nói đó là một cử chỉ đẹp của những ai muốn minh bạch và chính danh nhận sứ mệnh lãnh đạo quốc gia.

Tuy vậy, gã nghĩ lời tuyên thệ, tức lời thể phải vừa ngắn gọn và phải vừa đủ ý sứ mệnh cốt lõi thiêng liêng và trên hết phải chính xác, cụ thể, thuyết phục và rung cảm được toàn dân.

Về điểm này, lời tuyên thệ của hai vị gã thấy có ngắn gọn, nhưng chưa mạnh mẽ, chưa minh bạch, dứt khoát những nguyên tắc cơ bản, chưa thuyết phục và đủ sứ mệnh cốt lõi.

Gã xin có vài nhời bàn như sau.

Câu tuyên thệ đầu thể hiện rất rõ các vị là ai, với chức danh gì mà tuyên thệ, và tuyên thệ trước ai. Vì vậy, các vị không hề đưa câu “Tuyệt đối trung thành với Đảng” vào là rất đúng. Nhưng sau khi thề rất đúng như thế lập tức khi chuyển qua hành động, tức điều quan trọng nhất của một lời thề, của một lời tuyên thệ thiêng liêng thì các vị lại không minh bạch rõ ràng với chính lời thề “tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, Hiến pháp” mà chính các vị vừa thề. Vì với cương vị chủ tịch QH và chủ tịch Nước cương vị chính danh mà các quý vị thề thốt thì trước hết và trên hết các vị phải thực thi tốt nhất những sứ mệnh và nhiệm vụ của Tổ quốc, Nhân dân, QH cơ quan quyền lực cao nhất của Đất nước theo quy định của Hiến pháp giao phó .

Làm sao các vị có thể để cho Nhân dân tin rằng các vị tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp khi các vị trước hết chỉ hết lòng phấn đấu thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước chỉ là những thành viên, chỉ là một bộ phận của Nhân dân và QH-cơ quan quyền lực tối cao giao phó?

Và làm sao Nhân dân có thể giám sát lời thề của các vị được các vị thực hiện thế nào, nếu chính Nhân dân không được quyền trực tiếp trao nhiệm vụ cho quý vị qua trưng cầu dân ý và chả người dân nào biết được cái nhiệm vụ mà mình trao ấy là thế nào?

Vâng đây là câu chuyện của thuận lòng dân. Đây cũng là khẩu hiệu nằm lòng của các vị: Dân biết, Dân bàn, Dân kiểm tra.

Có thuận lòng dân sẽ có tất cả.

Chỉ có thuận lòng dân thì những lời thề tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp của các vị mới có ý nghĩa, thưa các vị!

Vì vậy, nếu là gã, gã sẽ tuyên thệ như sau:

Tôi xin thề tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp mà Nhân dân đã dân chủ chọn lựa.

Tôi xin thề thượng tôn Hiến pháp, đem hết sức mình cùng toàn dân tộc đưa Đất nước trở nên hùng cường, tự do, dân chủ, văn minh, giàu có và luôn vẹn toàn lãnh thổ của Tổ tiên.

***

Có ai đó sẽ thắc mắc thế Đảng ở đâu?

Xin thưa, Đảng chỉ là một tổ chức chính trị. Nếu gã là Đảng viên thì đương nhiên gã sẽ thề: Tuyệt đối trung thành với Đảng và tuyệt đối tuân thủ Điều lệ và sự lãnh đạo của Đảng, tuyệt đối hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng giao phó tại lễ kết nạp Đảng hay tại Đại hội Đảng nếu gã được bầu là lãnh đạo Đảng.

Còn đây là QH. Lời thề trước QH của toàn Dân đương nhiên phải khác với lời thề trước Đảng của…Đảng – một thành viên trong Dân.

Chính danh là như thế.

FB Vi Đức HồiThấy gì Trần đại Quang đắc cử chủ tịch nước.

Ngay sau khi quốc hội Việt nam bầu Trần đại Quang làm chủ tịch nước,( tin này dân Việt nam đã biết ngay sau khi đại hội 12 của Đảng bế mạc).Tỷ lệ phiếu đạt 91%,có lẽ thấp nhất trong lịch sử quốc hội VN bầu chức danh này, trong thể chế chính trị độc tôn. Phóng viên đài truyền hình VN đã phỏng vấn một số người về cảm tưởng đối với tân chủ tịch nước.Điều lạ lùng là trong số những người được p/v,có một người nói tiếng miền trung,còn lại toàn là người miền bắc, không có một người nào người miền nam, điều đó có thể là phóng viên không hỏi người miền nam, hoặc có hỏi thì người nam trả lời không theo định hướng của đảng nên không truyền hình hoặc người nam từ chối trả lời.

Sự kiện trên cho thấy dấu hiệu gì,mỗi người có tư duy theo cách của mình, xin hãy chia sẻ rộng rãi để mọi người cùng rõ.

FB Lê Công ĐịnhNƯỚC ĐẢNG

Đọc lời tuyên thệ của tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đến đoạn ông cam kết hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng giao phó, tôi mới ngộ ra rằng ông là Chủ tịch của “nước Đảng”.

Tên của nước Đảng là CHXHCNVN. Trong nước Đảng đó có hệ thống nhà nước cai trị và tầng lớp nhân dân bị trị.

Vì là nước Đảng, nên Đảng mới lãnh đạo xã hội, chi phối mọi đời sống vật chất và tinh thần của cả xã hội, toàn trị các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp của nhà nước, sử dụng quân đội và công an để bảo vệ Đảng, và tiêu xài tiền thuế của tầng lớp bị trị cho hoạt động và mục tiêu của Đảng.

Bởi lẽ trên, các giảng văn về môn luật hiến pháp cần được viết lại theo hướng tồn tại một nước Đảng, một loại siêu nhà nước có cơ cấu tổ chức như các nhà nước thông thường.

FB Lê Minh ĐứcNguy hiểm

Nhân vụ quốc hội cũ bầu chủ tịch quốc hội mới, nghĩ ra mới thấy quốc hội mới, toàn những người do dân bầu ( trên hình thức) , lại không có quyền bầu ra tân chủ tịch của chính họ ????. Thử hỏi như thế thì quốc hội mới có quyền gì?

Quốc hội mới do dân bầu phai chấp nhận chủ tịch do đảng cử và quốc hội mãn nhiệm bầu lên.

Từ đó cho thấy đảng đứng trên pháp luật, và có quyền hành xử không cần chiếu cố Hiến Pháp.

Đây là những dấu chỉ cho thấy quốc hội VN tệ hơn một cái phường chèo nhiều. Và người dân VN bị cai trị thật sự bằng các quyết định độc đoán, bất chấp hiến pháp và chính phủ.

Tiền lệ như thế này cực kỳ nguy hiểm.

FB Lê Diễn Đức – Từ hôm nay, ngày 2 tháng 4/2016, một đại tướng Công an, Trần Đại Quang, làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam!

Nhà nước công an trị chắc chắn càng xiết chặt bộ máy đàn áp và quản lý con người hơn. Từ năm 1956, nhà thơ Lê Đạt đã từng nói chính xác về nhà nước này:

“Đem bục công an đặt giữa trái tim người
Bắt tình cảm ngược xuôi
Theo luật lệ đi đường nhà nước”!

lylichkhaiman-trandaiquang

 [:-/] Bộ trưởng CA Trần Đại Quang: ‘Thần đồng’ 16 tuổi hay đại tướng khai man lý lịch? (Danlambao 9/2014) – Theo nội dung bản tóm tắt tiểu sử, ông Quang sinh ngày 12/10/1956 tại Ninh Bình, trở thành học viên trường Cảnh sát Nhân dân vào tháng 7 năm 1972, tức khi mới 15 tuổi 9 tháng (!?).

Chưa hết, chỉ ngay sau đó 3 tháng, vào tháng 10 năm 1972, ‘thần đồng’ Trần Đại Quang tiếp tục vào học trường Văn hóa Ngoại ngữ bộ Nội vụ (nay là bộ CA) khi vừa tròn 16 tuổi.

Sau khi nghi vấn trên được phổ biến, nhiều thuộc cấp của vị bộ trưởng CA giải thích là vì ông Quang học chương trình giáo dục hệ 10 năm tại miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Do đó, việc ông này vào học trường cảnh sát khi mới 15 tuổi 9 tháng cũng là… bình thường (!?).

Dù vậy, dựa trên các bằng chứng được gửi đến Danlambao, việc ông đại tướng Trần Đại Quang vào học trường cảnh sát khi chưa đầy 16 tuổi là hoàn toàn bịa đặt.

Ủy viên bộ chính trị Trần Đại Quang sinh năm 1950, chứ không phải là năm 1956 như được ghi trong bản tiểu sử lừa đảo. Tức là vào học trường cảnh sát năm 22 tuổi.

Như vậy, mục đích thật sự của việc ‘cải lão hoàn đồng’ này là gì?

[:-/] Tân chủ tịch nước Trần Đại Quang đã khai man lý lịch như thế nào? (Danlambao 4/2016) – Ngày 2/4/2016, đại tướng CA Trần Đại Quang vừa chính thức làm lễ “tuyên thệ” nhậm chức chủ tịch nước sau khi nhận được 91,5% “phiếu bầu” từ các đại biểu quốc hội sắp mãn nhiệm.

Phát biểu trong lễ nhậm chức, ông này dõng dọc tuyên bố sẽ “tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”.

Thông tin này cũng không có gì sốt dẻo cho lắm, bởi lẽ Trần Đại Quang là ứng viên duy nhất cho chiếc ghế chủ tịch nước, điều này đã được biết trước từ cách đây hơn 2 tháng.

Tuy vậy, điều đáng chú ý là hầu như tất cả các cơ quan truyền thông chính thống của đảng cộng sản, trong phần tiểu sử đều ghi rõ Trần Đại Quang sinh ngày: 12/10/1956.

Liệu vị tân chủ tịch nước có đúng sinh năm 1956 như sách vở cộng sản vẫn hay tuyên truyền? Để trả lời câu hỏi này, mời bà con xem lại bài viết cùng tác giả dựa theo những bằng chứng đã được công bố trên Danlambao.

Trần Bộ Lĩnh của nước Việt Nam?

Lê Minh Nguyên (Ba Sàm) – Bên Trung Quốc có Tập Trạch Đông (Tập Cận Bình) đang thu tóm hết quyền lực vào trong tay, muốn 3 nhiệm kỳ tức ngồi 15 năm nhưng nội bộ đang bị bể bạc.

Trần Bộ Lĩnh??? Nguồn: internet

Bên Việt Nam kể từ hôm nay có Trần Bộ Lĩnh.

Ông thầy giáo Phạm Thạnh (nguyên Hiệu trưởng trường THPT Kim Sơn B, Ninh Bình) của ông Trần Đại Quang khúm núm khen Quang “Anh ấy rồi sẽ là Đinh Bộ Lĩnh thứ 2 của Ninh Bình”, có nghĩa là sắp tóm thu hết quyền lực của Đảng và Nhà Nước vào trong tay.

Để xem ông Quang và Huynh-Trọng sẽ đấm đá với nhau như thế nào.

Phân tích thế mạnh/yếu của hai bên ta thấy: Bên Đinh Thế Huynh-Nguyễn Phú Trọng có ưu thế là đang nắm guồng máy Đảng, chúa đảng đang muốn đưa phó đảng lên thay. Phó đảng không bị tai tiếng gì nhiều như Quang. Nhưng về yếu điểm thì cũng có nhiều, như Huynh chỉ là thư lại đi lên, trước khi nắm tuyên giáo thì chỉ làm báo, cho nên về phương diện người ngợm và tổ chức thì không có. 

Nay Huynh nắm thường trực ban bí thư, tức trông coi guồng máy nội bộ đảng, điều khiển công việc hàng ngày của đảng, ở vị trí tốt hơn nhưng chỉ mới bắt đầu, giống cây to mới được dời trồng và lãnh tụ Trọng đang cầm thùng tưới nước như nhiều hình ảnh ta đã thấy, nên nếu có gió mạnh là sẽ đổ ngay.

Hơn nữa trong đảng đang có sự bất mãn ông Trọng quá tuổi tham quyền, kỳ thị vùng miền, lấn áp Trung-Nam, Bộ Chính Trị 19 người mà chỉ có 3 từ miền Trung và 4 từ miền Nam, còn miền Bắc có đến 12 người, một sự lấy thịt đè người quá lộ liễu, ảnh hưởng lớn lao vào chính sách quỵ luỵ Trung Quốc.

Bên Trần Bộ Lĩnh có ưu thế về sức mạnh cơ bắp và tổ chức. Quang đã cài cắm người của ông ta để nắm chắc bộ công an, trong khi quân đội thì phân cực và được giữ cẩn thận trong các trại lính, đứng bên lề của tranh chấp quyền lực nội bộ.

Em trai ông Quang là Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, trước là Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Tỏ không có công trạng nhưng nhanh chóng lên tướng và đang là bí thư tỉnh uỷ Thái Nguyên.

Hôm 16/3/2016, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, sinh năm 1960 Nam Định, một trợ lý thân cận, phục vụ bên cạnh Quang 12 năm vừa được đưa lên giữ chức giám đốc công an thành phố Hà Nội.

Ông Tô Lâm sắp lên bộ trưởng bộ công an đã ngã về Quang sau khi 3 Dũng bị loại. Chính 3D và đàn em bây giờ chạy qua núp bóng Quang, các mối làm ăn kinh tế chung giữa Quang và 3D thì khổng lồ, nhất là ở vùng Saigon và Núi Pháo ở Thái Nguyên. Lực của Quang rõ ràng mạnh hơn Huynh vì vừa nắm công an, vừa có hậu thuẫn Trung-Nam.

Tuy nhiên Quang có nhiều nhược điểm mà khi đối thủ Huynh-Trọng dốc toàn lực để đánh thì khó chống đỡ.

Đầu tiên phải nói là ông ta sửa lại khai sinh để từ năm đúng là 1950 thành năm giả là 1956, một sự gian dối dễ chứng minh qua các văn bản hộ tịch và bằng cấp bị so le, nó nói lên tính toán tham vọng quyền lực của ông ta.

Thứ hai là ông ta đã bị ông Dương Chí Dũng phanh phui trước toà là có dính líu đến 1 triệu đôla mà bà Trương Mỹ Lan, giám đốc Vạn Thịnh Phát đưa trong vụ Vinalines. Dương Chí Dũng đang bị nhốt, phe Huynh-Trọng muốn ông ta sống để xỏ mũi Quang, nhưng phía Quang có lẽ muốn ông ta sớm đi thăm Nguyễn Bá Thanh.

Quang đi Mỹ từ ngày 15-20/3/2015, có thể nói là hiện tuợng bất thường, khi một bộ trưởng an ninh của CSVN qua Mỹ gặp nhiều cơ quan và giới chức chính quyền HK như Bộ Nội An (Homeland Security), FBI, Bộ Ngoại Giao, Bộ Quốc Phòng, Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, Bộ Công Lý, CIA, cũng như nhiều giới chức cao cấp trong Quốc Hội HK. Nó có vẻ như Quang đi vận động Mỹ ủng hộ cho ông ta hay ít nhất làm ngơ cho ông ta trong việc thu tóm quyền lực và ông ta sẽ trả lại cho Mỹ một cái gì đó.

Chức chủ tịch nước trong hiến pháp 2013 có bổ sung thêm nhiệm vụ thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân và Chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh, tức chuyển bớt quyền lực điều khiển quân đội từ tay của tổng bí thư qua chủ tịch nước, mặc dù quyết định cuối cùng vẫn còn nằm trong tay chủ tịch quân uỷ trung ương (tức tổng bí thư).

Trần Bộ Lĩnh muốn thu tóm quyền lực, gom chủ tịch nước và tổng bí thư vào một người như bên TQ. Sau cuộc bầu cử quốc hội khoá 14 vào ngày 22/5/16 và chờ cho cuộc họp quốc hội mới vào tháng 7 năm 2016 để chính thức hoá mọi vị trí của Nhà Nước, thì cuộc chiến tranh quyền lực giữa Quang và Huynh và trong một ý nghĩa nào đó, giữa Nhà Nước và Đảng mà 3D bắt đầu sẽ được tiếp tục. Nếu có biến chuyển thì đó là sự đấm đá để tiếp tục độc tài đảng trị hay chuyển qua độc tài công an trị. Vỏ dưa vỏ dừa, vỏ nào thì dân tộc Việt cũng đều té ngã.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s