Trạng thái “kỳ dị” của định hướng XHCN: 64 “nền kinh tế độc lập” và “chủ nghĩa thành tích ảo”

Posted: April 3, 2016 in Uncategorized
Tags:

(Dân Việt) Theo Dân Trí – Chuyên gia kinh tế Trần Đình Thiên cho rằng, mô hình 64 “nền kinh tế độc lập” đang gây lãng phí nguồn lực phát triển trên quy mô lớn; phát triển xu hướng đua tranh không lành mạnh (thậm chí là “cạnh tranh cùng chết”, “cạnh tranh cùng xuống đáy” Xuống Hố Cả Nút) giữa các tỉnh, thúc đẩy “chủ nghĩa thành tích ảo”.

� Xem thêm: Thoát Trung và 3 điểm yếu của doanh nghiệp Việt + Trung Quốc thắng thầu giá rẻ: Không hiểu Việt Nam làm gì + Tin khó tin: Bộ trưởng nói “an toàn”, Bộ phó nói “một rừng chất độc”, vui thôi không có ý gì đâu!


PGS.TS Trần Đình Thiên

Hệ thống nền “kinh tế tỉnh ta”

Tham luận tại Hội thảo quốc tế “Liên kết vùng trong quá trình tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở Việt Nam”, PGS.TS Trần Đình Thiên – Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho biết, kinh tế nước ta hiện được tổ chức theo đơn vị “tỉnh”. Các tỉnh độc lập với nhau về quyền lực điều hành và lợi ích, trên cả hai tuyến quản lý hành chính và ngân sách.

Về mặt quản lý nhà nước, hầu như chỉ tồn tại mối liên hệ “dọc” trung ương – địa phương. Trong cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung, mối liên hệ dọc này tạo thành cốt lõi của cơ chế “xin-cho”. Hoạt động kinh tế của các tỉnh gần như độc lập với nhau, từ góc nhìn nhà nước có thể goi là biệt lập nhau.

Ông Thiên nhận định, hai đặc điểm này đã hình thành nên một trạng thái “kỳ dị” của nền kinh tế thị trường (đúng hơn là nền kinh tế đang chuyển đổi sang kinh tế thị trường) ở Việt Nam hiện nay: nền kinh tế quốc gia được cấu thành từ 64 nền kinh tế giống hệ nhau nhưng độc lập với nhau. Đó là 63 nền kinh tế địa phương cộng với 1 nền kinh tế trung ương.

Các nền kinh tế này có quy mô nhỏ bé, dân số trung bình 1-2 triệu người với GDP đầu người bình quân năm 2015 chỉ khoảng 2.100 USD. Mặc dù có những nỗ lực phát triển nhưng theo ông Thiên, những nỗi lực đó là đạt đến tới hạn của thành tích phát triển.

Đa số các tỉnh đề gặp những giới hạn nghiêm ngặt của cơ chế và nguồn lực “đóng cửa” nên hầu như không thể bứt phá. Giới hạn này mang tính nguyên tắc, là đặc điểm cố hữu, tất nhiên của hệ thống cơ chế “kinh tế tỉnh ta”.

Theo TS Trần Đình Thiên, hệ thống tổ chức kinh tế theo lãnh thổ như vậy đang bộc lộ ngày càng rõ các nhược điểm nội tại, cố hữu. Đó là gây lãng phí nguồn lực phát triển trên quy mô lớn; phát triển xu hướng đua tranh không lành mạnh (thậm chí là “cạnh tranh cùng chết”, “cạnh tranh cùng xuống đáy”) giữa các tỉnh, thúc đẩy “chủ nghĩa thành tích ảo”.

Vị chuyên gia kinh tế này dẫn chứng tình trạng các tỉnh đua nhau làm khu công nghiệp, đua nhau làm cảng biển, đua nhau thu hút FDI bằng cách “hạ giá địa phương mình”, tìm cách gây khó khăn cho tỉnh bạn (tranh chấp phát triển cảng biển, không phối hợp kết nối giao thông), “ngăn sông, cấm chợ” (cấm chuyển quặng ra khỏi tỉnh, tiêu thụ “bia tỉnh ta”)…

“Đây là những hiện tượng khá phổ biến, gây ra những tổn thất to lớn ở cả tầm quốc gia”, ông Thiên nhận định.

TS Trần Đình Thiên khẳng định, cấu trúc “nền kinh tế tỉnh” chưa đựng những yếu tố và xu hướng phát triển đi ngược lại nguyên lý cơ bản của kinh tế học – nguyên lý lợi thế quy mô, nguyên lý phân công – hợp tác. Nó cũng đi ngược lại xu hướng phát triển kinh tế hiện đại là thiết lập và mở rộng phạm vi chuỗi liên kết, mạng sản xuất, cụm công nghiệp.

Tuy nhiên, ông Thiên cũng cho rằng, muốn vượt thoát khỏi giới hạn chật hẹp, kém hiệu quả của cơ chế kinh tế tỉnh, không thể chỉ dừng lại ở việc chỉnh sửa, cải tiến hay “cơ nới” cơ chế phân quyền, phân cấp kinh tế hiện tại mà phải thay nó bằng một cơ chế khác đó là thể chế vùng kinh tế.

Lợi ích nhóm cản trở liên kết vùng

Phương án triệt để nhất là cần tích cực chuẩn bị để ra đời càng sớm càng tốt: cả nước lập ra 8-10 vùng hành chính – kinh tế độc lập, mỗi vùng bao gồm một số tỉnh hiện nay đang là độc lập sẽ chuyển thành một thành phần cấu trúc bộ phần của vùng và phụ thuộc.

Về mặt quản lý nhà nước, vùng sẽ đóng vai trò của tỉnh hiện nay – là một cấp quyền lực mang tính độc lập cao, là cơ quan quản lý hành chính – kinh tế của vùng (thiết chế độc lập). Như vậy, vùng thay thế vai trò của tỉnh, đồng hời đẩy tỉnh xuống thành cấp quản lý trực thuộc vùng.

Lợi ích chiến lược của kinh tế vùng là rõ ràng: xóa bỏ tình trạng manh mún, chia cắt và cát cứ theo tỉnh hiện nay, quy hoạch phát triển vùng sẽ hiệu quả hơn nhờ tránh được chồng chéo, lãng phí. Việc thực hiện quy hoạch phát triển vùng sẽ tránh được các xung đột cục bộ cũng như những phản đối xuất phát từ lợi ích nhóm.

Tuy nhiên, vị chuyên gia cũng thừa nhận, việc thay đổi cấu trúc tổ chức hành chính – nhà nước luôn luôn là điều không dễ dàng, luôn luôn chưa đựng khả năng gây xung đột lợi ích nhóm một cách gay gắt.

“Lực lượng chống đối phương án này tại các địa phương là rất lớn do việc sáp nhập các tỉnh thành vùng chắc chắn sẽ gây tổn tại lợi ích của họ” – TS Trần Đình Thiên chia sẻ.

Do vậy, phương án “quá độ” được đưa ra là thành lập Hội đồng Tư vấn phát triển Vùng để tăng cường khả năng phối hợp hoạt động các địa phương trong vùng. Theo đó, vùng chưa thể là một đơn vị hay một khu vực hành chính, nhưng cũng không phải là phép cộng đơn thuần của các đơn vị hành chính nhỏ hơn như tỉnh.

Hội đồng này được lập ra với sự tham gia của các lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nên là một người có vị thế độc lập với các địa phương, có mối liên hệ trực tiếp với Trung ương và trong trường hợp các tỉnh không tạo được sự đồng thuận phát triển thì có thẩm quyền kiến nghị các vấn đề phát triển vùng lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để Chính phủ can thiệp.

[:-/] Xóa trạng thái “kỳ dị”: 63 tỉnh, 63 nền kinh tế (VOV) – Tại Việt Nam, 63 nền kinh tế địa phương và 1 nền kinh tế trung ương giống hệt nhau nhưng độc lập với nhau tạo nên trạng thái “kỳ dị”.


Xu hướng phát triển kinh tế hiện đại là thiết lập và mở rộng
phạm vi chuỗi liên kết, mạng sản xuất, cụm công nghiệp

…Ông Trần Đình Thiên khẳng định, cấu trúc “nền kinh tế tỉnh” chứa đựng những yếu tố và xu hướng phát triển đi ngược lại nguyên lý cơ bản của kinh tế học – nguyên lý lợi thế quy mô, nguyên lý phân công – hợp tác. Điều này cũng đi ngược lại xu hướng phát triển kinh tế hiện đại là thiết lập và mở rộng phạm vi chuỗi liên kết, mạng sản xuất, cụm công nghiệp.

[:-/] Thúc đẩy liên kết vùng để phát huy tối đa lợi thế của các địa phương (VOV) – Liên kết vùng là một phần của tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng quốc gia, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của các địa phương.

Đó là khẳng định của ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính Trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tại Hội thảo quốc tế “Liên kết vùng trong quá trình tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở Việt Nam” diễn ra ngày 3/4 tại Hà Nội.

Diễn đàn này đã tạo ra không gian đối thoại, trao đổi từ những nội dung khoa học, chủ trương, cơ chế, chính sách và thực tiễn giữa lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về phát triển vùng. Tuy nhiên, trong suốt quá trình thực thi vẫn còn khá nhiều bất cập, hạn chế như các vùng chưa thật sự phát huy tiềm năng, thế mạnh mang tính đặc thù của vùng; trình độ phát triển giữa các vùng còn có sự chênh lệch khá lớn.

Ông Vương Đình Huệ cho rằng, liên kết nội vùng tại Việt Nam hiện nay còn hạn chế, kết cấu hạ tầng vùng và liên vùng chưa thật sự đồng bộ, chưa hình thành được không gian kinh tế vùng, còn bị chia cắt theo địa giới hành chính.

Thoát Trung và 3 điểm yếu của doanh nghiệp Việt

Tuệ Lâm (BĐV) – Việt Nam cần phải thoát khỏi xu hướng phụ thuộc vào nền kinh tế Trung Quốc nhưng vẫn còn quá nhiều điểm yếu phải thay đổi.


Việt Nam đang cố gắng thoát Trung?

Những thách thức lớn của Việt Nam

Tại Diễn đàn CEO: Nâng cao tầm và thế cho doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, PGS.TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, Việt Nam cần phải thoát khỏi xu hướng phụ thuộc vào nền kinh tế Trung Quốc và nhập cuộc vào một đội hình mới, vào chuỗi sản xuất ở đẳng cấp cao hơn.

Vì năm 2015, chúng ta đã đàm phán xong 5 Hiệp định, đó là những Hiệp định với đẳng cấp cao, trình độ, mức độ cam kết cao, có tính mẫu mực của thế kỷ 21. Những Hiệp định này bao hàm những đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Cộng đồng kinh tế ASEAN, EU…

“Nếu hợp tác tốt với những đối tác này thì không có lý gì để chúng ta không bay lên”, PGS.TS Trần Đình Thiên tin tưởng.

Tuy nhiên, cạnh tranh về giá cả, những đòi hỏi liên quan đến hàng rào phi thuế quan sẽ là những thách thức lớn của Việt Nam.

Trong khi đó, doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, thiếu sự dày dặn kinh nghiệm. Đặc biệt là cách làm ăn, tầm nhìn còn hạn chế. Tinh thần đầu cơ, chụp giật phong cách xin cho vẫn còn nặng nề.

Phát biểu tại diễn đàn, ĐBQH Trần Du Lịch cũng nhìn nhận, doanh nghiệp Việt vẫn còn 3 điểm yếu: “Đầu tiên là còn non trẻ nên tiềm lực kém, thiếu sự liên kết, chưa quen với thông lệ quốc tế và tinh thần kinh doanh dựa trên kỷ cương pháp luật. Ngoài ra một bộ phận dựa vào quan hệ”.

Vì thế, muốn vào hội nhập Việt Nam cần phải tạo được môi trường đầu tư kinh doanh nuôi dưỡng doanh nghiệp để doanh nghiệp có thể phát triển, cạnh tranh lớn mạnh, chứ ko phải èo uột như hiện nay.

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cũng kiến nghị: “Chúng ta bàn về hội nhập, kể thách thức, cơ hội nhiều nhưng dường như chúng ta chỉ kể và dừng lại đó mà không biến thành áp lực cho bộ máy nhà nước.

Phải có áp lực để biến cơ hội thành chính sách, giúp doanh nghiệp tận dụng được. Nếu bộ máy không làm được phải chịu trách nhiệm”.

Nên nghĩ lại việc thoát Trung

Thế nhưng, trước đó, khi trao đổi với báo Đất Việt, hầu hết các chuyên gia đều cho rằng, xu hướng trong quan hệ kinh tế toàn cầu là dựa vào nhau, đôi bên cùng có lợi.

Ngay cả Mỹ hiện vẫn đang là nước nhập siêu với Trung Quốc lớn nhất thế giới nhưng cũng chưa bao giờ đòi hỏi phải “thoát Trung”, song các nước này cũng không bao giờ chịu lệ thuộc vào Trung Quốc.

PGS.TS Nguyễn Huy Quý – nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Trung Quốc phân tích, nói Việt Nam phải thoát Trung là một tư duy không chính xác. Cần phải hiểu cho đúng khẩu hiệu thoát Trung. Nếu hiểu là phải thoát khỏi Trung Quốc và hướng tới một nước khác là quan điểm rất sai lầm.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế, vấn đề hợp tác, tranh thủ những lợi ích tốt nhất về mình là xu hướng chung của bất kỳ nước nào.

“Vấn đề ở đây là phải khôn ngoan trên thương trường, phát huy hiệu quả trong kinh doanh và giữ gìn được bản sắc, phẩm chất quốc gia, không vì chủ quan, sập bẫy, làm ăn thua thiệt rồi lại hốt hoảng nói thoát Trung”, PGS.TS Nguyễn Huy Quý nhấn mạnh.

Cũng theo vị chuyên gia này, Trung Quốc là thị trường lớn nhưng Việt Nam không phải không có lợi thế. Ví dụ như các mặt hàng nông sản, Trung Quốc vẫn có nhu cầu nhập khẩu với khối lượng rất lớn của Việt Nam.

Từ yêu cầu nhập khẩu gạo để đáp ứng nhu cầu trong nước, Trung Quốc cũng mua vải thiều Việt Nam về chế biến để xuất khẩu. Trong mối giao thương này không phải Việt Nam không có lợi.

“Tuy nhiên, đứng trước một người “láng giềng khổng lồ”, nhiều chiêu trò thì cách thức làm ăn của Việt Nam không phải lúc nào cũng khôn ngoan, cũng thắng thế. Trong nông nghiệp, xuất khẩu vẫn qua con đường tiểu ngạch, người nông dân thiệt thòi, bị chèn ép, bán giá rẻ.

Dù xuất khẩu gạo sang Trung Quốc nhiều nhất nhưng gạo Việt Nam lại có giá rẻ nhất, chất lượng thấp nhất. Ngay cả người dân Nam Bộ hiện cũng ăn gạo Thái chứ không ăn gạo Việt.

Vì vậy, trong tương lai Việt Nam phải thay đôi tư duy sản xuất, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu sản phẩm, hướng tới sản xuất ổn định, bền vững”, vị chuyên gia lưu ý.

Trong khi đó, PGS.TS Đỗ Tiến Sâm – nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu kinh tế TQ cho rằng, VN cần phải nhìn nhận lại, làm sao cân bằng được mối quan hệ giữa hai nước, đảm bảo đôi bên cùng có lợi.

Để làm được như vậy, ngay từ bây giờ VN cần phải đặt vấn đề tiếp cận thị trường TQ thế nào và tiếp cận từ đâu thay vì hô hào khẩu hiệu sẽ phải thoát Trung thế nào?.

[:-/] Trung Quốc thắng thầu giá rẻ: Không hiểu Việt Nam làm gì (BĐV) – Ông Lê Văn Thịnh chỉ ra nhiều điểm yếu khiến nhà thầu Trung Quốc dễ dàng thắng thầu giá rẻ.

…Từ thực tế kinh nghiệm nhiều năm, vị chuyên gia cho rằng, tồn tại nằm ở phía các chủ đầu tư của Việt Nam.

“Chỉ dẫn kỹ thuật là một thành phần chính thức vô cùng quan trọng của hồ sơ mời thầu. Tuy nhiên, hiện nay chủ đầu tư khi viết chỉ dẫn kỹ thuật hầu như toàn sao chép ở chỗ nào đó, na ná giống nhau. Tôi đi kiểm tra nhiều tôi biết, toàn đi chép không.

Thứ hai là chuyên gia chưa đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật, vẫn còn yếu kém. Chúng ta có rất nhiều những chuyên gia giỏi nhưng không được sử dụng đúng vị trí và hiệu quả”.

Ngoài ra, khâu cực kỳ quan trọng là soạn thảo hợp đồng và đàm phán thương thảo. Khi soạn hợp đồng thì nghị định 37 của Chính phủ rất lỏng lẻo. Một bản hợp đồng của chúng ta viết dày cộp nhưng đọc chả hiểu gì cả.

Thông thường mọi đàm phán phải chia làm 2 tiểu ban, tiểu ban kinh tế và tiểu ban kỹ thuật. Những chuyên gia ở từng loại tiểu ban thì phải ngồi vào đàm phán riêng còn hiện nay ở chúng ta các chuyên gia là người biết tuốt, cái gì cũng biết, cũng ngồi vào bàn. Bởi vậy đàm phàn của chúng ta là rất kém.

Tiếp theo là khi có hợp đồng rồi chúng ta không biết sử dụng hợp đồng là thứ vũ khí, là công cụ để quản lý việc thực hiện hợp đồng.

Chính vì những yếu kém đó mà Trung Quốc họ đã tận dụng để thắng thầu tại Việt Nam”, ông Lê Văn Thịnh phân tích.

Ngoài ra vị chuyên gia còn khẳng định chúng ta nhiều khi đã bỏ qua những bước vô cùng quan trọng, đó là đánh giá chất lượng của các loại vật liệu dùng để sản xuất ra các loại trang thiết bị.

Tin khó tin: Bộ trưởng nói “an toàn”, Bộ phó nói
“một rừng chất độc”, vui thôi không có ý gì đâu!

Hoàng Văn Minh (LĐ) – Tin khó tin hôm nay chỉ là “vui thôi, không có ý gì đâu”. Thật ra tôi muốn quý vị hãy suy nghĩ tích cực, nhìn đời tích cực hơn. Ngay cả con cái chúng ta đến trường bị đánh đập, hãm hiếp; ngay cả khi chúng ta vừa có kết quả xét nghiệm ung thư giai đoạn cuối và bất chợt nhìn lên truyền hình thấy ông Bộ trưởng nói thực phẩm đang “rất an toàn”, còn ông Bộ phó nói ngược lại “chúng ta đang lạc lối vào một “rừng” chất độc” thì cũng đừng hoang mang. Hãy nghĩ rằng họ chỉ nói “vui thôi, không có ý gì đâu”. Phải bình tĩnh và yêu đời mới sống được quý vị ạ!

1. “Vui thôi, không có ý gì đâu”

Khách hàng thân thiết của một cửa hàng bánh ngọt ở Hà Nội sau khi vào mua hàng đã tiện tay nhón hai hộp sữa nhập khẩu từ Pháp giá khoảng 100 ngàn đồng.


Sau khi bị phát hiện, tên trộm bỏ bỏ tiền vào phong bì để trả kèm theo
lời nhắn: “Vui thôi, không có ý gì đâu, thông cảm nhé!”. Ảnh: Kênh 14 

Khi bị phát hiện thì chị này chối đây đẫy. Cho đến khi cửa hàng trưng bằng chứng từ cammera ghi hình, chị này mới chịu hoàn tiền và thay cho lời xin lỗi là một câu nói để đời: “Vui thôi, không có ý gì đâu”!

Không it Người Việt “vui” lắm, “vui” từ trong nước ra ngoài nước với đủ trò từ ăn cắp, ăn uống mọi rợ, chen lấn khi xếp hàng, vô tư xả rác… khiến các quốc gia du lịch lưỡng lự trong việc miễn thị thực cho hộ chiếu Việt Nam.

Để so người Việt nay bớt “vui”, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đang soạn thảo bộ quy tắc văn minh và tuân thủ pháp luật cho du khách Việt Nam khi đi du lịch nước ngoài.

Tỷ như mọi vi phạm ở nước ngoài về nước cần phải xử phạt gấp đôi vì “làm nhục quốc thể” bởi cơ quan độc lập.

Đối với cá nhân, có thể cấm xuất cảnh có thời hạn đến vĩnh viễn nếu vi phạm nghiêm trọng và cố ý. Các đơn vị tổ chức thì truy cứu trách nhiệm lãnh đạo, thu hồi giấy phép, cấm kinh doanh có thời hạn cho đến vĩnh viễn tùy hậu quả…

Thật ra thì cũng chẳng trông mong gì nhiều bởi nhiều khả năng cũng chỉ là vẽ cọp beo trên giấy rồi mang dọa trẻ con cho vui thôi. Lạ gì nước mình, toàn nói mà không làm!

► Xem tại đây…và tại đây

2. Chỉ nhà thầu Trung Quốc có hồ sơ hợp lệ (!?)

Lại là vụ ống nước sông Đà và Tuổi Trẻ vừa có một phát hiện khó tin kiểu khôi hài: Đã có 21 nhà thầu mua hồ sơ gói thầu cung cấp ống gang dẻo cho dự án nước sạch sông Đà giai đoạn 2, nhưng khi nộp hồ sơ chỉ còn lại bốn. Sau đó có hai hồ sơ không hợp lệ, một hồ sơ không đạt nên chỉ còn Công ty TNHH ống gang dẻo Xinxing (Trung Quốc) trúng thầu.


Vì sao tất cả các dự án lớn nhỏ ở Việt Nam đều có bóng dáng nhà thầu Trung Quốc?
(Trong ảnh là đường ống nước sông Đà của Trung Quốc bị vỡ). Ảnh: Lao Động 

Tuổi Trẻ còn phát hiện nhiều chuyện khó tin khác như nội dung mời thầu bị sửa đổi. Tổ trưởng tổ chuyên gia đánh giá “không đạt” nhưng sau đó vẫn thông qua. Có dấu hiệu thông thầu…

Thật ra thì sự khó tin hay khôi hài nào cũng có cái lý của nó và có thể giải thích được. Nhưng có một câu hỏi lớn chưa ai trả lời được là vì sao ở nước mình, không ít dự án lớn nhỏ đều có bóng dáng nhà thầu Trung Quốc?

Chẳng lẽ tất cả các dự án đều chỉ có nhà thầu Trung Quốc là có hồ sơ đấu thầu hợp lệ?

Mà đâu mỗi dự án, trong lúc ngành chăn nuôi Việt đang chết lên chết xuống thì trong một hội thảo song phương giữa Cục Thú y Việt Nam và cơ quan thú y Trung Quốc, phía Việt Nam đã đề xuất hợp thức hóa buôn lậu gà bằng cách cho nhập khẩu chính ngạch sản phẩm gà thịt và gà giống 1 ngày tuổi của Trung Quốc vào Việt Nam.

Hôm qua trả lời báo Nông thôn Ngày nay, Thứ trưởng Bộ Nông Vũ Văn Tám nói kiểu “vui thôi không có gì đâu” rằng Bộ chưa nghe báo cáo và “Làm sao có thể cho nhập khẩu được? Chỉ mới là ý kiến của một cá nhân nào đó thôi!”.

“Cá nhân nào đó” tuổi gì mà liều thế nhỉ?

Vui thật!

► Xem tại đây….và tại đây.

3. Bộ trưởng nói “an toàn”, Bộ phó nói “một rừng chất độc”

Cũng là chuyện ở Bộ Nông nghiệp. Ngày Cá tháng 4, trên diễn đàn Quốc hội, Bộ trưởng Cao Đức Phát khiến người dân cả nước sục sôi phẫn nộ khi phát biểu đa số thực phẩm là an toàn nhưng nhân dân không biết nên có cảm giác tất cả không an toàn.


Người dân cả nước đang bức xúc với phát ngôn của Bộ trưởng Cao Đức Phát.

Cùng lúc đó tại Đà Nẵng, phát biểu tại một hội nghị thanh tra chuyên ngành, Bộ phó Bộ Nông, ông Hoàng Công Tuấn nói “người dân đang lạc lối trong một “rừng” hóa chất độc hại. Nếu tình trạng này không chấm dứt thì chúng ta rất cắn rứt lương tâm”.

Còn ông Hà Đức Trung – Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội thì nói rằng, hiện trên thị trường không biết đâu là thực phẩm bẩn, loại nào là thực phẩm sạch. Trong thực phẩm mà có các loại hóa chất như: vàng ô, Salbutamol, Clenbuterol và Ractopamine… thì mức độ nguy hại còn hơn gấp nhiều lần so với ma túy.

Nghe chuyện này nhà cháu nhớ hồi mới lớn, có bậc cha chú khuyên cave toàn bọn nhiễm HIV, muốn sống thì đừng đụng vào. Nhưng có người lại bảo cave có đứa nhiễm có đứa chưa, tại mọi người không biết nên cứ nghĩ quan hệ với cave là nhiễm HIV rồi hoang mang, sợ sệt.

Nghe xong chẳng biết tin ai. Rồi cứ lẩn thẩn nghĩ có khi mấy ông này chỉ nói “vui thôi, không có ý gì đâu” thật. Bộ trưởng Bộ Y hôm trước chả bảo “ung thư đâu mỗi do thực phẩm bẩn là gì…

► Xem tại đâytại đây… và tại đây.

4. Đánh tay thì 10 cây, đánh mông thì 20 cây

Tình trạng xxx trong học sinh ngày càng trẻ hóa và độ tuổi hai mẹ con cùng đi học bây giờ thậm chí còn xuất hiện cả ở trường trung học với những học sinh lớp 8!


Dù ngành giáo dục huyện Sơn Tây thường xuyên tuyên truyền, giáo dục giới tính cho
học sinh thế nhưng nạn tảo hôn ở địa phương này vẫn tồn tại dai dẳng. Ảnh: M.Hoàng

Thì đây, dư luận đang xôn xao chuyện một nữ sinh lớp 8 (13 tuổi) ở trường THPT Dân tộc Nội trú Sơn Tây, Quảng Ngãi mang bầu đi học đến tháng thứ 7 và cho đến khi sinh non, chuyển viện cấp cứu thì ba mẹ, thầy cô, bạn bè… mới biết.

Tưởng chuyện hi hữu, ai ngờ ở huyện Sơn Tây, trong ba năm qua đã có đến hơn 20 em tảo hôn và 14 trường hợp hôn nhân cận huyết (trong độ tuổi từ 12-15 tuổi), phần lớn đang theo học tại các trường THCS. Và trong số nhiều phụ huỳnh hồn nhiên để con mình tảo hôn, mang bầu thì có cả một Bí thư Đảng ủy xã!

Hồn nhiên hơn, một cô giáo còn… ra giá khi đánh học sinh. Sự ra giá này xảy ra ở một trường tiểu học ở quận Bình Tân, TPHCM.

“Với lý do con tôi trốn học, cô X. nói nếu đánh vào tay là 10 cây, đánh vào mông là 20 cây. Tuy nhiên chỉ đánh đến cây thứ 4 thì con tôi không chịu nổi nên khóc và xin cô tha cho”, phụ huynh của nạn nhân viết trong đơn tố cáo.

Người đánh sau đó giải thích “do không kiềm chế được bản thân”! Nghe vui muốn cười té ghế bởi không kiềm chế được nhưng lại đủ bình tĩnh và kiên nhẫn để mà ra giá tay với mông!

Đọc đến đây thế nào cũng có mẹ hét lên kêu hoang mang, buồn chán, tự kỷ… Thôi thì xin hầu mấy mẹ một chuyện vui vui hiếm hoi về lòng nhân ái của mà thầy cô Trường THCS Sơn Long (huyện Minh Long, Quảng Ngãi) đang dạy học trò mình.

Chuyện rằng cứ mỗi buổi chào cờ đầu tuần, các học sinh lại xếp hàng mang gạo đổ vào hũ gạo tình thương và góp những đồng tiền lẻ vào heo đất. Em góp ít, em góp nhiều, có em chỉ nhúm gạo. Và số gạo các em góp sẽ đến tay những bạn có hoàn cảnh khó khăn…

Tiếc là những chuyện đẹp như thế này ngày càng hiếm…

► Xem tại đâytại đây…và tại đây.

5. Ấn tượng trong ngày: Một tin vui và một tin buồn

Tin vui là Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bác bỏ đề nghị của tỉnh Nghệ An về việc xây Khu hành chính tập trung tỉnh Nghệ An với tổng khái toán dự kiến 2.178 tỉ đồng.


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bác đề nghị của tỉnh Nghệ An về việc
xây Khu hành chính tập trung với tổng khái toán dự kiến 2.178 tỉ đồng.

Nhân đây, Phó thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Nghệ An và các địa phương thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng việc đầu tư xây dựng Khu trung tâm hành chính tập trung tại các địa phương.

Trong bối cảnh đất nước đang nợ như Chúa Chổm, phải “cắp rổ” đi vay hết trong đến ngoài nước để có tiền chi tiêu, trả nợ… thì đây đây là một quyết định được dân hoan nghênh dù làm đau lòng một bộ phận không nhỏ sống nhờ phần trăm và phết phẩy.

Tin buồn là theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có nhiều vi phạm về công tác tài chính như chi 3,23 tỉ đồng mua vali, cặp công vụ; 10,8 tỉ đồng chi lễ tân, giao dịch đối ngoại, khánh tiết, hội nghị, quảng cáo… sai quy định.

Thật ra thì đây là tin không vui chứ không phải tin buồn bởi dân chúng, giờ này đang bị lạc lối trong một “rừng” chất độc, sống chết chưa biết ra sao nên chẳng còn tâm trạng để mà buồn với chuyện nợ nần, tham nhũng…!

Xem tại đây… và tại đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s