Archive for April 12, 2016

Nguyễn Trung Dân (BVN) Theo Dân Việt – Cần làm rõ yếu tố Trung Quốc trong việc tham gia vào nhiều dự án trọng điểm. Cần làm rõ trách nhiệm của từng người đã xây dựng, tham gia, phê duyệt các đầu tư thất bại này.

� Xem thêm: UNDP: Kiểm soát tham nhũng ở Việt Nam đang đi xuống + Tin khó tin: Bà chủ tịch cái gì cũng biết nhưng xấu hổ thì không.
(more…)

Vu Thi Phuong Anh (Tễu) – Diện mạo đại biểu quốc hội VN do tôi tổng hợp sau khi đọc tin tức trên báo lề phải kèm một số thông tin trên fb.

� Xem thêm: Vụ Đào Ngọc Dung: Một cái tát cho bộ máy cầm quyền + Bộ trưởng “quay cóp”: từ chức đi cha nội!
(more…)

Ba Sàm tổng hợp từ FB Nguyễn Đình Hà, FB Nguyễn Kim, FB Thành Phạm và FB Người Việt Xấu Xí.

� Xem thêm: Kết quả biết trước của những trò “hiệp thương” được sắp xếp chỉn chu từ đám “quân xanh” của Đảng.
(more…)