Archive for April 13, 2016

Hoàn Nguyễn (BĐV) – Theo thống kê, số nợ công mà mỗi người dân Việt Nam đang phải gánh đạt gần 29 triệu/người, mức cao nhất từ trước đến nay.

� Xem thêm: Quả báo ngân sách: Nợ công ‘cấm cửa’ ODA + Tin khó tin : Tham nhũng kinh niên, chục tỷ xếp xó.
(more…)

Cúc Phương (BĐV) – Các loại ung thư tuyến tiền liệt, thực quản, ung thư phổi, gan… có xu hướng tăng nhanh ở nam giới, đến năm 2020 con số này là xấp xỉ 106.000 ca.

� Xem thêm: Muốn làm “khách hàng thông minh” thật khó!
(more…)

Kính Hòa (RFA) – Ngày 9 tháng 4 tân chính phủ Việt Nam ra mắt. Đây là lần đầu tiên một chính phủ mới lại được một quốc hội cũ bầu nên.

� Xem thêm: Quốc hội mới sẽ bầu lại Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội + Gần nửa số thành viên chính phủ là tiến sĩ + Có nên xé bỏ Hiến pháp ?
(more…)