Archive for May 2, 2016

(VnExpress) – “Càng đọc vào bài tóm tắt, lỗi dùng sai cụm từ, chia sai động từ càng nhiều và lỗi ghép từ sơ đẳng như một người mới tập viết tiếng Anh”, chuyên gia Nguyễn Anh Đức nhận xét.

� Xem thêm: Tin khó tin: Phó giáo sư gọi cái bàn là “ta bờ le”, Bí thư huyện đâm trâu không man rợ! + Chuyện cả làng viết đơn xin… nhặt rác.
(more…)

Tô Văn Trường (Viet-studies) – Dear Anh Trần Hồng Hà,

� Xem thêm: Vụ cá chết: Nhận khuyết điểm rồi sao nữa?
(more…)