Archive for May 9, 2016

Ts Tô Văn Trường (Ba Sàm) Theo Bùi Văn Bồng Blog – Dự án giao thông thủy xuyên Á kết nối với Vân Nam-Trung Quốc trên sông Hồng “lợi bất cập hại”. Lợi thì chủ đầu tư và các “cổ đông” được hưởng nhưng tác hại thì toàn dân phải gánh chịu. Trung Quốc ngày càng tác động mạnh và chi phối nguồn nước ở cả sông Hồng và sông Mekong. Họ xây dựng tràn lan các nhà máy thủy điện bất chấp các hậu quả ở hạ lưu, thậm chí cho đến nay vẫn không cho các nước trong lưu vực sông được biết quy trình vận hành các nhà máy thủy điện vv …

� Xem thêm: VN chưa phê chuẩn ‘siêu dự án Sông Hồng’.
(more…)

Phạm Đình Trọng (Ba Sàm) – Mỗi người Việt Nam dù sống trên đỉnh núi mù mây Hoàng Liên Sơn phía Bắc hay lênh đênh trên sông nước bưng biền Đồng Tháp Mười, Nam Bộ đều như một hạt phù sa của sông Hồng, đều mang trong mình hồn cốt văn minh sông Hồng.

� Xem thêm: Thủy điện trên sông Hồng: Điều nguy hiểm nhất + Phản đối gay gắt chuyện làm thủy điện sông Hồng.
(more…)