Archive for May 22, 2016

Bài của Lê Thanh đã sớm bị Tuổi Trẻ gỡ, có thể xem tại MSN hoặc Google Cache – Gần 20.000 hóa đơn không đúng quy định, giấy tờ chứng minh nhập khẩu chưa đầy đủ, khai khống giá trị hàng hóa nhập khẩu… là những sai phạm của Formosa trong những lần kiểm tra ba năm trở lại đây.

► Bài liên quan: Formosa – Cục ung bướu không thể giải quyết nổi

� Xem thêm: Lính Mỹ cải tiến: Thay tỉnh ủy bằng trâu hết + Tin khó tin: Bêtông như kẹo lạc không đường, dịch bệnh bí ẩn và cưỡi ngựa làm quy hoạch.
(more…)