Archive for June 2, 2016

Trí Lâm (MTG) – Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan chỉ ra rằng, doanh nghiệp (DN) thân hữu gồm có ba nhóm là DNNN, một số DN có vốn đầu tư nước ngoài và một ít DN tư nhân lớn của Việt Nam. Còn DN không thân hữu chủ yếu là DN nhỏ và vừa.

� Xem thêm: Nhà bán lẻ nội sẽ gặp nhiều áp lực trước các đối thủ ngoại + Tin khó tin: “Tỉnh ta” là những thiên đường thuế.
(more…)