Nợ công ngập đầu, đến Kiểm toán Nhà nước cũng chẳng biết là bao nhiêu!

Posted: June 15, 2016 in Uncategorized
Tags:

Không có đủ cơ sở để xác định chính xác con số thực, Kiểm toán Nhà nước tiếp tục bối rối mò mẫm với nợ công từ nhiều năm nay. Số nợ công của 2014 vẫn chưa thể xác định được nhưng người dân luôn được sống êm ái trong tình thương của Đảng với thông tin nợ công an toàn. 

� Xem thêm: “Tất cả điều kiện kinh doanh 10 năm qua đều trái luật” + Hụt thu từ doanh nghiệp nhà nước gây khó cho ngân sách + Nghiệm thu khống gần 65 tỉ đồng, chỉ bị… rút kinh nghiệm.


Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc chỉ ra vô số những sai sót từ lập dự toán đến, thu, chi…

Nguyễn Lê (VnEconomy) – Không có đủ cơ sở để xác định chính xác con số thực, Kiểm toán Nhà nước thêm một lần bối rối với nợ công.

“Nợ trong giới hạn”

Tiếp tục phiên họp thứ 49, sáng 15/6 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước 2014. Tại đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, tính đến 31/12/2014, so với GDP thực tế, dư nợ Chính phủ bằng 46,4%, dư nợ ngoài nước của quốc gia bằng 38,3%, nợ công bằng 58,0%.

Đây là tỷ lệ trong giới hạn theo quy định của Chính phủ và của Quốc hội, Bộ trưởng khẳng định.

Năm 2014, về chi trả nợ và viện trợ, Chính phủ dự toán 120.000 tỷ đồng, quyết toán 131.940 tỷ đồng, tăng 11.940 tỷ đồng so với dự toán.

Số tăng chủ yếu do ngân sách địa phương trả nợ khoản huy động vốn trong nước 12.392 tỷ đồng,  ngân sách Trung ương trả nợ 118.750 tỷ đồng, theo đúng dự toán Quốc hội quyết định.

Báo cáo kết quả kiểm toán liên quan đến nội dung quyết toán ngân sách, Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã chỉ ra vô số những sai sót từ lập dự toán đến, thu chi…

Riêng về nợ công, báo cáo của Kiểm toán Nhà nước nêu rõ nợ công tăng nhanh, dư nợ tăng đến 17,1% so với năm 2013.

Theo kết quả kiểm toán thì danh mục nợ công có thể bị trùng lắp hoặc chưa đầy đủ khoản nợ công của chính phủ, công tác tổ chức quản lý nợ công phân tán, thiếu sự đối chiếu thống nhất trước khi  tổng hợp  báo cáo.

Bất cập quản lý

Bộ Tài chính chưa cung cấp đầy đủ bằng bằng chứng để làm cơ sở cho Kiểm toán Nhà nước xác định số nợ công đến 31/12/2014, Tổng kiểm toán Nhà nước cho biết.

Kết quả kiểm toán cho thấy, Bộ Tài chính ghi thu, chi vốn vay nước ngoài chưa kịp thời, chưa phản ánh đầy đủ số liệu của quỹ tích luỹ trả nợ và chưa sử dụng tiền nhàn rỗi của quỹ để mua trái phiếu chính phủ theo quy định.

Hầu hết các dự án thuộc đối tượng phải thế chấp tài sản được hình thành từ vốn vay do Chính phủ bảo lãnh nhưng chưa thế chấp tài sản, các doanh nghiệp được Chính phủ bảo lãnh chưa thực hiện các biện pháp để giảm thiểu rủi ro về tỷ gía và lãi suất.

Bên cạnh đó, nhiều dự án vay lại được Chính phủ bảo lãnh sử dụng vốn không hiệu quả, khó khăn trong việc trả nợ, phải dừng sản xuất giải thể, phá sản. Một số địa phương không lập kế hoạch vay nợ và trả nợ bố trí đầy đủ ngân sách để trả nợ.

Trong bối cảnh nợ công đang là gánh nặng của quốc gia thì việc Kiểm toán Nhà nước chưa thể xác định được số nợ công của 2014 rõ ràng là rất đáng lo ngại.

Càng đáng lo hơn là từ 2014, khi xem xét báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2012, Tổng kiểm toán Nhà nước khi đó là ông Nguyễn Hữu Vạn cũng đã từng nêu thực tế: “Do đặc điểm tổ chức quản lý và công tác kế toán, lập báo cáo thông tin về nợ công phân tán, Kiểm toán Nhà nước không đủ cơ sở xác nhận số liệu nợ công năm 2012”.

Kiểm toán Nhà nước khi đó cũng đã “phê” việc ghi thu ghi chi chậm chưa được khắc phục theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước các năm 2010, 2011 nên tình trạng các chủ dự án nhận nợ chậm, thu hồi gốc, lãi về quỹ tích lũy không kịp thời còn khá phổ biến.

Như vậy, bất cập trong quản lý nợ công đã khiến Kiểm toán Nhà nước “bối rối” từ nhiều năm nay.

“Tất cả điều kiện kinh doanh 10 năm qua đều trái luật”

Nguyên Vũ (VnEconomy) – Không cần phải chờ đến ngày 1/7/2016, tất cả hàng nghìn điều kiện kinh doanh đang được quy định tại các thông tư trong khoảng thời gian 10 năm qua đều là trái luật.

Đây là khẳng định của LS. Trương Thanh Đức tại hội thảo về điều kiện kinh doanh, được Phòng Thương mại và Công nghiệp (VCCI) tổ chức sáng 14/6.

Ông Đức là thành viên Tổ Công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

Theo quy định của Luật Đầu tư thì 1/7/2016 là thời điểm hết hiệu lực của quy định về điều kiện kinh doanh do các bộ ban hành.

Nhưng, ông Đức cho rằng không cần chờ đến ngày đó mà điều kiện kinh doanh đã trái luật suốt nhiều năm qua, vì Luật Doanh nghiệp năm 2005 đã quy định rõ: “Bộ, cơ quan ngang bộ, hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân các cấp không được quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh.”

Vị luật sư nêu, quy định về “ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện” của Luật Đầu tư năm 2014 chỉ là nhắc lại quy định nêu trên. Và quy định mới của Luật Đầu tư năm 2014 chỉ có một điểm khác là, hiện nay Thủ tướng Chính phủ cũng không còn được phép ban hành điều kiện kinh doanh như trước đây.

Dù vậy, số giấy phép con, tức điều kiện kinh doanh do các bộ, ngành và chính quyền địa phương ban hành trái luật không những không giảm đi mà còn không ngừng tăng vọt với con số lên đến khoảng 4.000 điều kiện kinh doanh trái luật, ông Đức cho biết.

267 là con số về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại Luật Đầu tư năm 2014. Tuy nhiên, theo ông Đức thì tại thời điểm này, đã xuất hiện thêm ít nhất là ngành, nghề kinh doanh thứ 268 “Dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn”, được quy định tại điều 54 về “bổ sung danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư, Luật Khí tượng thủy văn năm 2015.

Và ông Đức khẳng định, điều kiện kinh doanh thuộc 268 ngành, nghề này cũng sẽ trái luật.

Bởi, như đã nói ở trên, những điều kiện kinh doanh thuộc 268 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, nhưng chưa có quy định cụ thể hoặc mới chỉ được quy định trong các thông tư, mà không được Chính phủ ban hành bằng các nghị định trước ngày 1/7/2016 thì sẽ vô hiệu vì vi phạm quy định tại Luật Đầu tư năm 2014.

Nhưng, dù các điều kiện kinh doanh này có được ban hành đúng thẩm quyền ngay hôm nay, thì vẫn cứ trái luật. Cụ thể là trái với quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008: “Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật được quy định trong văn bản nhưng không sớm hơn bốn mươi lăm ngày, kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành”.

Ngay cả trường hợp ngành, nghề kinh doanh có điều kiện đã được quy định trong Luật Đầu tư năm 2014 thì theo LS. Đức, nếu cứ chép lại điều kiện kinh doanh trong các thông tư vào nghị định hay cứ ban hành điều kiện kinh doanh không có cơ sở hợp lý, thì không nhưng gây khó khăn, cản trở hoạt động kinh doanh, mà cũng còn trái với quy của Luật Đầu tư năm 2014.

Là: “Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.”

Hụt thu từ doanh nghiệp nhà nước gây khó cho ngân sách

Tư Hoàng (TBKTSG) – Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) rất thấp là một trong những nguyên nhân làm thu ngân sách nhà nước gặp khó khăn trong 5 tháng đầu năm nay, theo Tổng cục Thuế.


Thu từ NMLD Dung Quất giảm tới gần 7.800 tỉ đồng
trong 5 tháng đầu năm so cùng kỳ năm ngoái. Ảnh TL

Bà Phạm Thị Tuyết Lan, đại diện Tổng cục Thuế, cho biết trong cuộc gặp gỡ báo chí sáng 15-6 tại Hà Nội, thu từ DNNN trong 5 tháng đầu năm nay chỉ đạt gần 33% dự toán, bằng gần 84% so cùng kỳ năm ngoái.

Đặc biệt là số thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất chỉ đạt 30% dự toán, giảm gần 60% (giảm gần 7.800 tỉ đồng) so với cùng kỳ năm 2025; thu từ Tổng công ty Khí chỉ bằng 25% so với cùng kỳ (giảm gần 1.400 tỉ đồng).

Bên cạnh đó, số thu từ cổ tức và lợi nhuận của khu vực này cũng thấp, đạt hơn 25% dự toán, bằng 80% so cùng kỳ năm ngoái.

Đáng lo nhất là thu từ dầu thô chỉ đạt gần 16.000 tỉ đồng, bằng 29% so dự toán.

Bà Lan cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong 5 tháng do cơ quan thuế quản lý chỉ đạt gần 42% dự toán năm.

Lý giải các nguyên nhân tác động đến kết quả thu, bà Lan nhận xét, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thế, chấm dứt hoạt động tăng gần 20%, số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động tăng gần 26% trong 5 tháng đầu năm nay so cùng kỳ.

Bên cạnh đó, rét đậm rét hại ở miền núi phía Bắc, hạn hán nghiêm trọng ở Miền Trung và Tây Nguyên, xâm nhập mặn nghiêm trọng ở Đồng bằng sông Cửu Long, hải sản chết bất thường ở các tỉnh miền Trung,… đã ảnh hưởng lớn đế hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngoài ra, giá dầu thô giảm sâu bình quân chỉ còn hơn 29 đô la/thùng so, thấp hơn gần 22 đô la/thùng so dự toán và hơn 21 đô la/thùng so cùng kỳ đã tác động đến thu NSNN.

Nghiệm thu khống gần 65 tỉ đồng, chỉ bị… rút kinh nghiệm

Bá Dũng /Tuổi trẻ (Cafef.vn) – Một nhà máy xử lý rác quy mô gần 120 tỉ đồng được xây nhưng bỏ hoang gần ba năm, không thể hoạt động vì… lỗi kỹ thuật.


Cảnh hoang tàn, vắng lặng suốt gần ba năm nay
tại Nhà máy xử lý rác An Khê (Gia Lai) – Ảnh: B.D.

Qua kiểm tra, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai phát hiện công trình đã được nghiệm thu khống khối lượng gần 65 tỉ đồng, nhưng chủ đầu tư chỉ bị… yêu cầu kiểm điểm.

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai cho biết đã gửi thông báo kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Phạm Quang Bửu (trưởng Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thị xã An Khê) và Ban thường vụ Thị ủy An Khê, liên quan đến các sai phạm tại công trình Nhà máy xử lý rác An Khê.

Nhà máy bỏ hoang

Năm 2011, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Thế Dũng đã ký quyết định phê duyệt dự án nhà máy xử lý rác thải với công suất xử lý 30 tấn/ngày, kỳ vọng sẽ giải quyết nhu cầu chế biến, xử lý rác thải cho thị xã An Khê và các huyện lân cận, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Theo tính toán, tổng mức đầu tư cho nhà máy là 117 tỉ đồng. Chủ đầu tư là UBND thị xã An Khê, đơn vị này giao Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thị xã phụ trách. Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) được chọn là đơn vị cung cấp gói trang thiết bị kỹ thuật, máy móc trị giá 86,6 tỉ đồng.

Sau một thời gian xây dựng, ngày 30-9-2013 nhà máy vận hành thử nhưng ngay lập tức phát sinh lỗi khiến toàn bộ nhà máy không thể hoạt động.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch – bí thư Thị ủy An Khê – cho biết bà được giao nhiệm vụ bí thư từ năm 2015. Khi tiếp nhận công việc, một nhà máy rác đầu tư cả trăm tỉ đồng, làm các thủ tục rồi nhưng không thể hoạt động khiến cả bà lẫn người dân An Khê đau đầu.

“Cả nhà máy gần 120 tỉ đồng đổ vào đó nhưng cứ bỏ hoang từ ngày khánh thành đến nay, thật sự là rất xót xa. Sửa được cái này lại đến cái khác dính lỗi, tới bây giờ vẫn chưa nhúc nhích.

Chúng tôi đã đề nghị tỉnh phải tìm cách xử lý mọi vấn đề, phải tìm cách cho nhà máy chạy để vừa không lãng phí vừa đỡ ô nhiễm môi trường cho thị xã”.

Ngày 13-6, chúng tôi có mặt tại nhà máy này và chứng kiến những hình ảnh hoang tàn. Những ụ sắt khổng lồ được sơn phết, những băng chuyền hoành tráng nằm trong một khu đất rộng hơn 1,3ha ở rìa thị xã An Khê nhưng trong cảnh im ắng.

Nhiều hạng mục bao quanh nhà máy như tường rào, cửa vào nhà máy, máy móc bắt đầu bị cỏ dại xâm lấn, sắt thép bắt đầu hoen gỉ.

Bà Lịch nói: “Có nhà máy bài bản, hoành tráng nhưng thị xã An Khê bây giờ vẫn phải chôn lấp, xử lý rác thủ công. Nhu cầu xử lý rác đang rất bức thiết, nhưng máy móc cả trăm tỉ đồng trùm mền suốt gần ba năm nay”.

Xử lý “hòa cả làng”

Trước nhiều dấu hiệu bất thường tại Nhà máy rác An Khê, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã vào cuộc và xác định quá trình xây dựng, lắp đặt nhà máy đã có hàng loạt sai sót liên quan đến hai trưởng ban kế tiếp nhau là ông Đỗ Tuấn Diệp và ông Phạm Quang Bửu.

Ông Bửu cho biết ông tiếp nhận bàn giao nhà máy từ ông Đỗ Tuấn Diệp (trưởng Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng An Khê) từ tháng 3-2013.

Trong thông báo kết luận vi phạm đối với ông Bửu, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai nêu: “Với trách nhiệm là trưởng Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thị xã An Khê, ông Bửu đã đại diện chủ đầu tư ký nghiệm thu khối lượng với tổng trị giá 10,7 tỉ đồng, làm căn cứ thanh toán 10,7 tỉ.

Nhưng đến khi lắp đặt thiết bị mới phát hiện… thiếu bộ phận băng chuyền. Ông Bửu đã đại diện chủ đầu tư ký văn bản nghiệm thu thanh toán cho đơn vị tư vấn giám sát lắp đặt, thanh toán tổng số tiền gần 300 triệu đồng trong khi đơn vị này chưa giám sát thi công giai đoạn vận hành”.

Trong khi đó đánh giá về toàn bộ dự án, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai khẳng định trong tổng số 80,3 tỉ đồng giá trị thiết bị toàn nhà máy rác đã có gần 65 tỉ đồng thiết bị được nghiệm thu khống.

Cụ thể: nghiệm thu khống khối lượng để thanh toán cho nhà thầu hệ thống lò đốt từ Đức, băng chuyền phân loại rác… với tổng trị giá gần 65 tỉ đồng.

Lý giải việc các hạng mục đã nghiệm thu nhưng nhà máy chưa thể hoạt động, ông Bửu nói: “Tôi nhận bàn giao từ trưởng ban cũ, thực tế thiết bị như thế nào tôi cũng không biết, chuyên môn kỹ thuật không rành, nhiệm vụ của tôi rất nặng nề”.

Trong khi đó, đại diện Công ty AIC giải thích: “Nhà máy chưa thể hoạt động do trang thiết bị chưa đồng bộ, quá trình sản xuất, vận chuyển thiết bị có vấn đề, nhưng nếu có thiết bị để lắp đặt thì nhà máy vận 
hành ngay”.

Thế nhưng điều đáng nói là dù xác định được sai phạm của các cá nhân, tập thể nhưng khi kết luận về sự việc, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai chỉ yêu cầu… kiểm điểm, rút kinh nghiệm và tìm cách khắc phục.

Thông báo của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai lý giải về cách xử lý này: “Ông Bửu đã tham mưu kịp thời cho thị xã quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, đạt được những kết quả tích cực.

Tuy nhiên ông Bửu có khuyết điểm, xuất phát từ nguyên nhân khách quan do dự án nhà máy rác có quy mô lớn, thiết bị được nhập từ nước ngoài, thời gian thi công dài… nên có lúc ông Bửu thiếu sâu sát dẫn đến nghiệm thu thiếu sót thiết bị…”.

Đối với tập thể thường vụ Thị ủy An Khê, thông báo này kết luận: “Ban thường vụ Thị ủy đã quan tâm chỉ đạo, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn cơ bản được thực hiện đúng quy định, đạt những kết quả quan trọng. Tuy nhiên có lúc buông lỏng chỉ đạo, kiểm tra dẫn đến một số sai sót”.

“Gút” lại toàn bộ sự việc, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai cho biết ủy ban đã bỏ phiếu và thống nhất không kỷ luật ông Phạm Quang Bửu và tập thể thường vụ Thị ủy An Khê, đề nghị các cá nhân, tập thể nghiêm túc… kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

( Đúng là thiên đường XHCN của đảng. Phải dở mũ chào vì câu này quá quen!)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s