Archive for June 22, 2016

Ngọc Chi – K. Anh /VOV (Cafef.vn) – Theo TS Đinh Văn Minh, do chế độ trách nhiệm nên khó ở chỗ có quá nhiều người có quyền, nhưng cuối cùng xác định trách nhiệm của ai thì rất phức tạp.

� Xem thêm: Các CEO nào sẽ có mặt trong báo cáo rà soát nhân sự của Bộ Công thương?
(more…)