Archive for June 24, 2016

Tô Văn Trường (BVN) – Có thể nói sông Mekong (sông Tiền và sông Hậu), trong đó sông Hậu chảy qua tỉnh Hậu Giang là một trong những nguồn nước quan trọng nhất nuôi sống cộng đồng cư dân Việt “từ thuở mang gươm đi mở cõi” và biến đồng bằng Nam Bộ thành vựa lúa lớn nhất đảm bảo an ninh lương thực cho đất nước.

� Xem thêm: Nhà máy giấy của Trung Quốc ở Hậu Giang: Đừng vẽ những điều tốt đẹp! + Bất an với dự án giấy của người Trung Quốc ở Hậu Giang.
(more…)

Bùi Hoàng Tám (Dân Trí) – Nước đã nghèo, dân còn khổ mà đụng đâu tham nhũng, lãng phí đấy thì hỏi đến bao giờ mới ngóc đầu lên cho bằng thiên hạ hả giời?

� Xem thêm: Bệnh nể nang làm loạn xe công + Thừa 7.000 xe công, Bộ Tài chính nói bình thường + Dư thừa xe công: Vô tình hay hữu ý?
(more…)