Archive for July 25, 2016

TTXVH Đôi lời: – Cuối cùng thì Chính phủ đổ lỗi cho Hà Tĩnh, ông Võ Kim Cự (Hà Tĩnh) thì đổ lỗi cho Chính phủ. Không ai có lỗi cả, chỉ có người dân là có lỗi: lỗi làm dân ở VN, có lãnh đạo hắc ám, công thì nhận hết, lỗi thì đổ cho nhau, hậu quả thì dân lãnh đủ.

� Xem thêm: ‘Văn bản còn nguyên đây, chưa bộ nào không đồng ý Formosa’ + Cấp phép cho Formosa: Ông Võ Kim Cự ngược lời Thanh tra + ‘Đánh giá tác động môi trường của Formosa’: Bộ Tài nguyên và Môi trường ‘ngậm miệng ăn tiền’?
(more…)

Liên Liên /VTV (Cafef.vn) – Hàng ngày lượng bùn thải của Formosa vẫn được thải ra, vì vậy việc tồn đọng bùn thải chưa được xử lý sẽ còn lớn hơn rất nhiều so với con số 700-800 tấn mới được phát hiện.

� Xem thêm: Chưa tìm được đối tác xử lý 700 tấn bùn thải của Formosa + Dân biết Formosa đổ thải từ lâu, nhưng Sở TN-MT nghĩ bùn thường.
(more…)