Posts Tagged ‘Đại Vệ Chí Dị’

Người Buôn GióĐại Vệ Chí Dị
(more…)

Advertisements

(Ba Sàm)Ung nhọt nay đã vỡ toang. Lỡ rồi còn biết chữa làm sao đây.

Kịch 5 hồi, 5 nhân vật, tiếp theo “ĐẠI VỆ CHÍ DỊ TÂN BIÊN”. Xin mượn tên đặt của Người buôn gió.
(more…)

Người Buôn GióĐại Vệ Chí Dị – Trận Hội Quốc
(more…)

Người Buôn GióĐại Vệ Chí Dị
(more…)

Nguyễn Đình Cống (Ba Sàm)Kịch bản chống khủng bố.
(more…)

Người Buôn GióĐại Vệ Chí Dị
(more…)

Người Buôn GióĐại Vệ Chí Dị
(more…)